Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 100

KORPORATIEWE INLIGTING NAVRAE OOR HIERDIE VERSLAG Corné Kruger (Groep Hoof Finansiёle Beampte) Telefoon: 018 464 7476 E-pos: corne.kruger@senwes.co.za SENWES BPK Registrasienommer: 1997/005336/06 POSADRES Posbus 31 Klerksdorp 2570 GEREGISTREERDE KANTOOR Charel de Klerkstraat 1 Klerksdorp 2571 Telefoon: 018 464 7800 Faks: 018 464 2228 E-pos: info@senwes.co.za ETIEK-HULPLYN 080 464 7800 BELEGGERVERHOUDINGE Aandag: Die Maatskappysekretaris Senwes Bpk Posbus 31 Klerksdorp 2570 Telefoon: 018 464 7104 Faks: 018 464 7121 KS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER AANDEELVERHANDELING ZAR X Gelisensieerde beurs vir die verhandeling van Senwes­-aandele www.zarx.co.za Telefoon: 018 464 7105 OUDITEUR Ernst & Young Ing. Privaatsak X14 Sandton 2146 FINANSIERINGSVENNOTE Absa Bank Nedbank Rand Merchant Bank WesBank Grindrod Bank