Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 10

8 OORSIG DIE SENWES HANDELSMERK In die herfs van 1909 het ’n groep van 24 boere bymekaargekom om die stigting van ’n koöperasie in die voormalige Wes-Transvaal te bespreek. Op 15 Mei 1909 is De Centraal Westelijke Co-operatieve Landbouw Vereniging gestig. S enwes is op 21 April 1936 by die Landboudepartement (Unie van Suid-Afrika) geregistreer as die “Sentraal Weste­ like Koöperatiewe Maatskappy”, dikwels na verwys as “Sentraalwes” of “Senwesko”. DIE DRYF Die maatskappy is oor die afgelope eeu gedryf deur die begeerte om waarde vir sy aandeelhouers te skep, om aanpasbaar te wees en sodoende te verseker dat daar aan verwagtinge vol- doen word en om een van die toonaangewende landboumaat­ skappye in Suidelike-Afrika te wees. DIE FONDASIE Die handelsmerk is op ses gesonde korporatiewe waardes ge­ bou, wat werknemers aanvaar en waarvolgens hulle leef. Dit sluit in integriteit, besigheidsoriëntasie, self-motivering, innova­ sie, loja­liteit en aanspreeklikheid. Senwes is bekend vir sy inte­ griteit, lojaliteit en professionalisme en ons strewe om dit in alle besigheidsaktiwiteite te reflekteer. DIE VERANTWOORDELIKHEID Senwes het ’n verantwoordelikheid om ’n betekenisvolle bydrae tot voedselsekuriteit in Suid-Afrika te maak deur volhoubare landbou, deur die verskaffing van innoverende en geïntegreerde oplossings aan voedselprodusente en ander rolspelers in die toepaslike stadiums van die voedselwaardeketting. DIE TEENWOORDIGHEID Senwes gebruik gesamentlike ondernemings as strategie om sy geografiese teenwoordigheid uit te brei en bedryf besigheid as ’n groep maatskappye vanuit agt van die nege provinsies in Suid-Afrika met ’n personeelkomplement van 3 252 werkne- mers in die groep. TOEWYDINGSVERKLARING Senwes is verbind daartoe om waarde te skep vir al sy be- langhebbendes deur volhoubare besigheidsvoering by wyse van etiese saketransaksies, die beskerming van die omgewing en deur by te dra tot die sosio-ekonomiese ontwikkeling van sy werknemers en die gemeenskappe waarbinne dit besigheid bedryf. DIE BELOFTE As ’n korporatiewe handelsmerk wil Senwes die voorkeur be­ leg­­gingsvennoot, werkgewer, verskaffer en verspreidings­ka­naal wees, sowel as ’n goeie korporatiewe burger. Senwes streef ook daarna om nuwe grond te breek in elke segment van die waardeketting, waar ’n strategiese denkproses aanvaar is wat daarop geskoei is om meer te weet en spesialiste te wees in wat die maatskappy doen. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER DIE EVOLUSIE VAN DIE KORPORATIEWE IDENTITEIT In 1956 is die eerste logo ontwerp en gebruik, met die slagspreuk “Ons koöpereer en presteer”. Vanaf 1959 tot 1971 is die rooi, getande wiel met ’n mieliekop en goue hande gebruik, wat die ooreenkoms tussen die produsent en Senwes simboliseer. In 1972 het Senwes formeel ’n nuwe korporatiewe identiteit aanvaar, met die SWK akroniem wat “Sentraal-Wes Koöperasie” verteenwoordig het. In 1997 het Senwes omgeskakel van ’n landboukoöperasie na ’n maatskappy wat in die vryemark meeding - dit het met ’n korporatiewe identiteitsverande­ ring gepaardgegaan. In 2008 het Senwes ’n nuwe maatskappylogo bekendgestel met die slagspreuk “Breek nuwe grond”. Dit was ook die begin van die sub-handelsmerke wat vandag algemeen gebruik word: Senwes Credit, Senwes Grainlink en die mees onlangse, Senwes Equipment.