INmagazine Sayı 14 - Page 9

minde yer alan önemli ekonomik ve sosyal konularda, ülke liderleri ve maliye bakanlarının, iş dünyasının görüş ve önerilerinden faydalanma- larını sağlamak olarak özetlenebilir. Bu kapsamda ilk B20 ise 2010 yılı Haziran ayında Toronto’daki Zirve’de gerçekleştirildi. Ardından her zir- vede G20 ülkelerinin önde gelen iş dünyası isimleri bir araya gelmeye ve G20 süreçleri için politika tavsiyeleri oluşturmaya başladı. 2018 yılında Arjantin’de de G20 Dönem Başkanlığı çerçevesinde B20 Zirvesi düzenlendi. İş Zirveleri’nin (B20) amacı, G20 Zir- vesi’nin gündeminde yer alan önemli ekonomik ve sosyal konularda, ülke liderleri ve maliye bakanlarının, iş dünyasının görüş ve önerilerinden faydalanmalarını sağlamak olarak özetlenebilir. B20; bünyesinde finans, insan sermayesi, altyapı, yatırım ve ti- caret konularına odaklanan, bu alan- da çalışan “Görev Güçleri” bulunduru- yor. Arjantin Zirvesinde de Dürüstlük Bu haberde kullanılan tüm görseller G20 Flickr Sayfasından Alınmıştır. ve Uyum Görev gücü bu konuda ilginç çalışmalara imza attılar. İş Zirveleri’nin (B20) amacı, G20 Zirvesi’nin gündeminde yer alan önemli ekonomik ve sosyal konularda, ülke lider- leri ve maliye bakanlarının, iş dünyasının görüş ve önerile- rinden faydalanmalarını sağ- lamak olarak özetlenebilir. B20 önceliklerini takiben, B20 Arjan- tin’de katılımcılar “(Commitment for Integrity and Ethical Standarts) (CIES) kavramı ile küresel yolsuzlukla müca- dele çabalarına somut ve yenilikçi bir katkıda bulunmaya çalıştılar. “Bütün- lük ve Etik Standartlarar Taahhüdü” iki ana konuya odaklandı. Öncelikle, etik prosedürleri oluşturmak, tedarik döngüsündeki tüm paydaşlara dü- rüstlük standartlarını uygulamak ve bunun yanı sıra raporlama mekaniz- maları oluşturmak sureti ile dürüstlük ilkelerinin içselleştirilmesi ele alındı . İkinci olarak, kamu sektörünün özel risklerini dikkate alarak özelleştiril- miş kurumlarda etik ve uyum, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasına, KİT’ler ve özel sektör arasında bü- tünlük girişimlerini geliştirmek için kolektif eylemleri teşvik etmek gibi çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. 7