INmagazine Sayı 14 - Page 55

53 lanan “Etik ve Uyum Yönetimi Serti- fika programı, katılımcılarının hem Türkiye‘de hem de yurtdışında Etik ve Uyum Yöneticisi olarak çalışabil- melerini amaçlıyor. Farklı sektör ve alanlardan yö- neticiler de katılıyor TEİD‘in Etik ve Uyum Yönetimi Ser- tifika Programı‘na hukuk müşavirleri ve avukatlar, uyum yöneticileri, etik ve uyum konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticiler, iç denetim de- partmanı çalışanları ve denetçiler, insan kaynakları departmanı çalı- şanları, kurumsal iletişim depart- manı çalışanları, satış ve pazarlama uzmanları, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri katılıyor. Sertifika programında eğitmenler; “Kurumsal Etik Risk Haritası Nasıl Çıkartılır?“, “Şirket İçi Etik İhlalle- rinde İş Hukuku Ve Ceza Hukuku Uygulamaları Nelerdir?“, “Etik Kültü- rü Nasıl Oluşturulur?“, “Etik Liderlik Nedir?“, “Etik ve Uyum Programı Na- sıl Oluşturulmalı?“, “Etik Kodu Yazım Süreci Nasıl Yönetilir? İlke, Politika ve Prosedürleri İlişkisinde Nelere Dikkat Edilmeli?“, “Etik Programı- nın İç ve Dış İletişimi Nasıl Yapılır?“, “Etik Eğitim Programları Nasıl Kur- gulanır ve Nasıl Değerlendirilir?“, “Etik ve Uyum Programının Başarım Ölçütleri Nelerdir?“, “İhbar Meka- nizmaları Nelerdir? Misilleme Nasıl Engellenir? İç Soruşturmalar Nasıl Yürütülür?“, “Beyaz Yaka Suçları Ne- dir?“, “Çıkar Çatışmaları Nedir ? Nasıl Engellenir?“, “Kamu İlişkilerinde Etik Riskler Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli?“, “Kişisel Verilerin Korun- ması Hangi Verilerimizi Kapsar?“, “3. Taraf kimdir? 3. Taraf Riskleri Nasıl Yönetilir?“, “Endüstri 4.0 ve Etik Nasıl İlişkilendirilir?“, “Siber Güvenlik ve Etik konusunda Dikkat Edilmesi Ge- rekenler Nelerdir?“ başlıklı konuları katılımcılarla paylaşıyorlar.