INmagazine Sayı 14 - Page 54

TEiD AKADEMi’DE MEZUNiYET ZAMANI 52 Etik ve Uyum alanında, dünya standartlarına göre hazırlanan TEİD Akade- mi‘nin Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı, 4. dönem me- zunlarını verdi. İş dünyası ve akademik çevrelerden Etik ve Uyum Yönetimi Uzmanı 20’nin üzerinde eğitmenin yer aldığı serti- fika programına katılanlar, “Kurumsal Etik ve Uyum Yöneticisi” sertifikasına sahip oldu. E tik ve İtibar Derneği TEİD‘in 4. dönemini İstanbul Bilgi Üni- versitesi işbirliğiyle hayata ge- çirdiği Kurumsal Etik ve Uyum Yöne- timi Sertifika Programı tamamlandı. Sertifika programına katılanlar, 12 Ocak 2019 tarihinde Coca Cola İçe- cek‘de düzenlenen törenle “Etik ve Uyum Yöneticisi” sertifikalarını aldı- lar. İlki 2016’da yapılan Etik ve Uyum Yöneticilerine yönelik dünyanın en önde gelen sertifika programlarından biri kabul edilen program, iş dünyası ve akademik dünyadan eğitmenlerle gerçekleştiriliyor. Etik ve Uyum Yö- neticisinin günlük hayattaki gereksi- nimlerine ve şirketlerin bu pozisyon- daki yöneticilerinden beklentilerine göre, yurtdışındaki başlıca sertifika programlarından esinlenerek tasar-