INmagazine Sayı 14 - Page 44

Değişimin En Azılı Düşmanı: “Statüko Canavarı” 42 Bu görsel Medium.com Sitesinden Alınmıştır. Yazı: Av. Altuğ ÖZGÜN Kahramanımız, yüksek güvenlikli bir plazaanın en üst katında dairesinde derin uykudayken saat geceyarısı dörde ulaşmak üzereydi. Aniden yatağının başucundan gelen tıkırtı ile soğuk terler içinde uyandı. Karşısında derin karanlıkta parlayan bir çift kırmızı göz gördü. Canavarın sesi beyninin duvarlarında yankılanıyordu “Bundan sonra hiçbirşeyi değiştirmene izin vermeyeceğim! B aşlıkta bahsedilen canavar size bir korku filminin hayal ürünü senaryosu gibi gelebilir ama belki de bu canavar hepimizin kafasının içinde yaşıyor ve farkında değiliz! Acaba hayatımızın kontrolü bizde mi? İstediğimiz zaman değişimi yaratabilecek kararlarımız rasyonel bir şekilde bilincimiz tarafından mı veriliyor? Bilinç ve 6 Bu soruya cevap vermek için önce zihinsel süreçlerimizi kontrol eden iki önemli faktöre: bilinç ve bilinçaltı kavram- larına bakmamız gerekiyor. Bilinç, zihnin analiz yapan man- tık yürüten karar veren ve bu kararları uygularken çevresel faktörlerin farkında olan zihinsel süreçtir. Bilinç olması için farkındalık olmalıdır. Çünkü bilinç, hesaplar, değerlendirir, irade gösterir ve karar verir. Bunun haricinde bilinçaltı ise zihinsel süreçlerimizin bü- yük kısmını oluşturan ancak farkında olmadığımız geniş kapsamlı zihinsel alandır, yani buzdağının görünmeyen yüzüdür. Bilinçaltı farkındalığımızın olmadığı tüm çevre- sel faktörler, duygular ve anıların doğduğumuzdan (hatta ana karnından) beri kaydedilmeye başlandığı koca bir kü- tüphane/bellektir. İnsan beyni ve düşünce sistemleri bilim insanları tarafından tamamen anlaşılamamıştır. Bazı bilim insanları ortalama bir insan beyninden günde 50.000 ila 70.000 düşünce geçtiğini ve kararların %95’inin bilinçaltı tarafından verildiğini söylemektedir. Bilinçaltı uzunca bir süredir başta Freud, Jung gibi psikoloji bilimine yön veren bilim insanları tarafından araştırılmak- tadır. Tecrübeleri, duyguları ve anıları biriktiren bilinçal- tının tek görevi vardır “kişiyi hayatta tutmak”. Bu nedenle bilinçaltı alışkanlıklar geliştirir ve bu alışkanlıklar(prog- ramlar) siz onları değiştirene kadar sizde kalır. Bilinç ve bilinçaltı arasındaki sürece bir örnek olarak: hep sağ el ile dişlerini fırçalayan bunu alışkanlık hale getirip süreci zihin-