INmagazine Sayı 14 - Page 41

P R AT İ K Konu: Etik Dilemma Berk kısa bir süre önce büyük bir Ameri- bu tür eğitimleri zaman kaybı olarak gör- kan şirketinde Batı Anadolu Bölgesi satış düğüdür. Hatta birçok çalışanın da bu tür müdürlüğüne terfi etmiştir. Şirket genel eğitimlere katılmadığı ama katılmış gibi olarak sahada erkek elemanları kullan- gösterdikleri şirket içinde bilinmektedir. maktadır. Fakat artık bu durumu değiş- Bununla birlikte, üst yönetim bu tür eği- tirmeyi ve kadınları işe almayı düşün- timlerin ciddiye alınmasını ısrarla talep mektedir. Bu doğrultuda şirkette yeni bir etmektedir. Bu eğitimlerin uzun vadede satış elemanı olarak Tuğba işe alınır. Tuğba şirkete rekabet avantajı sağlayacağını kendi biriminin tek kadın elemanıdır. Berk düşünmektedirler. Tuğba işinde o kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanma- yenidir ki henüz tek bir satış bile yapma- ması ve Tuğba’ya destek çıkılması için yö- mıştır. Bunun yanı sıra Berk, şirket için- neticileri tarafından özellikle uyarılmıştır. deki erkeklerin Tuğba’dan çok rahatsız oldukları ve bir kadının kendi sektörlerinde Tuğba bir Cuma günü geç saatte Berk’in satış yapmayı öğrenebileceğinden kuşku ofisine girer ve bir konu hakkında şika- duyduklarını fark etmiştir. yette bulunmak istediğini söyler. Şirketin en tecrübeli ve başarılı satış elemanı olan Bu esnada Gökhan satış rekorları kırmak- Gökhan’ı, katılımın zorunlu olduğu söyle- tadır. Berk Tuğba’ya konu hakkında biraz nen şirket dışı etik ve uyum seminerlerinin düşünmesi gerektiğini ve ona göre cevap hiçbirinde görmediğini söyler. Berk’in bu vereceğini söyler. konudaki izlenimi birçok satış elemanının 1) Berk’in kadın çalışanlar için yöneticileri tarafından özellikle uyarılması bir ayrımcılık 2) Berk’in Gökhan’a karşı davranışı nasıl olmalıdır? türü sayılabilir mi? Berk’in Tuğba’ya karşı davranışı nasıl olmalıdır? Eğer satış rakamları iyi ise eğitim konusundaki tavırlarını hoş görmeli midir? 39