INmagazine Sayı 14 - Page 31

Zekanın tanımı TDK’da “İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yar- gılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı..” olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekanın tanımının ne olduğu konusunda ise netlik bulunmamaktadır. TDK tanımından yola çıkarak yapay zeka tanımı için, insan kelimesinin yerine robot, bilgisayar, makina vb. cihazların düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargı- lama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamıdır diye- bilir miyiz? Bu tanımdan bir başka soru daha doğuyor yapay zeka, insan zekası ile gerçekten de ikame edi- lebilir mi? Yapay zekanın duyguları var mıdır? 29 Bu sayfadaki görsel www.freepik.com sitesinden alınmıştır.