INmagazine Sayı 14 - Page 28

KADIN bir soru ile karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü kadın sporlarının medyada yer verilmesi konusunda da büyük bir eşitsizlik sözkonusu oluyor. Bu da doğal olarak kadın sporlarına ka- muoyu tarafından gösterilen ilginin azalmasına sebep oluyor. Genel ola- rak da istatistikler bu durumu des- tekleyecek veriler sunuyor. İstatis- tiklere spordaki kadınların genellikle göz ardı edildiğini ve medyada kendi- lerine çok az verildiğini kanıtlıyor. Kadınların spordaki yeri konusun- da çalışmalar yapan Tucker Center for Research on Girls and Women in Sport’un yaptığı araştırmaya göre sporcuların %40’ı kadın olmasına rağmen kadın sporları tüm spor med- yası içeriklerinin yalnızca% 4’ünde yer alıyor. Yine ABD’de yayın yapan dört büyük gazete (USA Today, Bos- ton Globe, Orange County Register ve Dallas Morning) üzerinde yapılan bir çalışmada kadınların yer aldığı spor haberleri, tüm spor haberlerinin sa- dece% 3,5’ini oluşturuyor. Üstelik bu çalışmanın kadın sporculara görece olarak daha fazla yer verilen ABD medyası için yapıldığını düşünürsek sonuç çok daha trajik oluyor. Görsel www.eurosport.com sitesinden alınmıştır. 26 Bireysel olarak gelir eşitsizliğine örnek vermek gerekirse en fazla para kazanan İngiliz kadın futbolcu olan Steph Houghton, yılda yaklaşık 65.000 sterlin kazanırken, ünlü İngiliz erkek fut- bolcu Wayne Rooney sadece haftada 300.000 sterlin kazanıyor. Erkeklerde bir süre önce reklamlar ve sponsorlar eklendiği zaman en fazla para kazanan tenisçilerden bi- risi olanRoger Federer, en fazla para kazanan kadın tenisçi Serena Willi- ams’dan iki kat daha fazla gelire sa- hip. Elbette bu gelir eşitsizliği kadın sporlarının erkek sporlarına göre daha az ilgi görmesi olarak gerekçe- lendirilebilir. Fakat burada aslında yumurta mı tavuktan gelir yoksa ta- vuk mu yumurtadan gelir ikilemi gibi Doğal olarak bu istatistikler kadın- ların yer aldığı sporları olumsuz yönde etkiliyor. İlk olarak medyada daha az yer alması sonucunda kadın sporlarına daha az izleyici, daha az hayran ve daha az ilgi doğuyor. Yine bunun sonucunda daha az izleyici, hayran ve ilgi, çok daha az reklam ve sponsor ile neticeleniyor. Bu da doğal olarak daha az para demek. Bunun