INmagazine Sayı 14 - Page 14

SOSYAL PSİKOLOJİ 12 Google’ın yaratıcıların- dan Barnaby James blo- gunda şöyle yazıyor: “Yetenek sizin masaya daha fazla bahis koy- manıza izin verecektir; ama bu bir başarı ga- rantisi değildir.” Daha sonra ise başarılılardan tavsiye alırken dikkat edin diye uyarıyor. NEREDE O ESKİ GÜNLER (!) Girişimci Jason Cohen’e göre ise, zamanda geri gidemediğimiz ve aynı 20 Starbucks dükkanını dünyanın çeşitli bölgelerinde açamadığımız için Starbucks’ın başarısı- nın nereden geldiğini asla bilemeyiz. Bu başarının kahvecinin iş modelinden mi doğduğu yoksa başka rasgele bir sebep veya sebepler mi var bunu bilmemiz Co- hen’e göre şu anki sınırlı ve sadece başarı- ya odaklı verilerle imkansız. Günlük hayatımız için de benzer örnekler verilebilir. Mesela genel olarak her kuşak daha önceki kuşakların yaptığı müzikle- rin çok daha iyi ve kaliteli olduğunu dü- şünür. Peki bu eski yargı gerçek olmaya- bilir mi? Belki de müzik eserlerinin daha iyi olmasının sebebi onların günümüze kadar gelebilmesidir. Kötü bir şarkıcının, berbat bir bestesi 1970 yılından çıkıp gü- nümüze ulaşmamış olabilir. Aynı şekilde 1800’lerin başında Beethowen ile aynı za- manlarda yaşayan ve kulak zarımıza zarar verecek ölçüde kötü bir bestekardan da haberimiz olması pek olası olmayabilir. Bessemer Girişim Şirketi’nden David Cowan’a göre her bir garajda başarılı ol- muş bir start-up’a karşılık garajdan dı- şarıya çıkamamış 100 start-up vardır. Başarılı garaj zenginleri kadar başarısız- lığın sebepleri de buralarda yatmaktadır. Benzer şekilde Facebook’un kurucusu Zuckerberg gibi okulunu terk etmiş ama sonu bir peri rüyası ile bitmeyen binlerce gencin bulunduğu da acı bir gerçektir. NASIL BAŞARDIK NEDEN BAŞARAMADIK Peki Hayattan Kalanların Yanılgısı etik ve uyum yönetimi için ne tür bir anlam içer- mektedir? Bilindiği gibi bir çok şirketin etik ve uyum programları bulunmaktadır. Kimi oldukça başarılı uygulamalar olarak Görsel www.flickr.com sitesinden alınmıştır.