INmagazine Sayı 14 - Page 13

11 Görsel www.freepik.com sitesinden alınmıştır. bep olacaktır. Bir örnek daha vermek gerekirse bir sınav sonucu en yüksek notu alan üç öğrenci aynı liseye git- miş ise bu lisenin çok başarılı olduğu- nu yargısına varabilir miyiz? Elbette hayır. Çünkü okuldaki tüm diğer öğ- rencilerin notlarına bakmadan böyle bir yargıya varmamız hatalı olacaktır. Elimizde sadece eksik bir veri ile ge- niş bir çıkarım yapmak bizi yanıltabi- lecektir. Özellikle iş dünyasında bu tür yanıl- masalar oldukça moda olarak görüle- bilir. Gerek kitaplar gerek belgeseller gerekse konferanslar ile başarı hika- yeleri iş dünyasında her zaman alıcı bulabiliyor. Oysa burada izlediklerimiz çoğu za- man çok dar bir süzgeçten geçen ba- şarılı insanların kendilerine özgü hi- kayeleri oluyor. Özellikle içi “kendine güven”, “azimli ol”, “içindeki enerji” gibi boş ve yüzeysel sloganlarla dolu olan bu tür çalışmalara bel bağlayan Yanlış: Eğer başarılı olmak istiyorsan, başarılı olana odaklan. Doğru: Eğer başarısızlık görünür değilse, başarı ve başarısızlık arasındaki fark da görülmez olacaktır. bir çok kişi bulunuyor. Çoğu zaman hüsran ile bitmeye mahkum bu tür öykünmelerden kurtulabilmek için Hayatta Kalanların Yanılgısını iyi in- celemek gerekiyor. Sonuç olarak iş ve gündelik yaşamınızı sadece hayatta kalanlardan öğrenerek, başarılı in- sanlar hakkında kitap satın alarak ve büyük şirketlerin başarılı tarihine odaklanarak geçirirseniz, dünya hak- kındaki bilginiz önyargılı ve büyük ölçüde eksik olacaktır. Survivorship Bias, beyninizi, gerçek- te olduğundan daha yaygın olduğuna inandığınız bir bilgisizlik durumuna dayandırır ve bu nedenle kazanma- nın daha kolay olması gerektiği sonu- cuna da sıçramış olursunuz. Özellikle istatistikleri göz ardı ede- rek yapılan genellemeler bizi yanılgı tuzaklarına düşürecektir. Örneğin benzer bir örnek mentalist Derren Brown tarafından denenmişti. Brown 10 kez yazı tura atacağını ve 10 kez de üst üste tura geleceğini iddia etmişti. Televizyonda izleyicilerin önünde bunu gerçekleştirerek herke- si şaşkınlığa uğrattı. Peki bunu nasıl başardı? Hayır, herhangi bir hile yok- tu. Sadece istediği sonucu elde edene kadar yani tam 9 saat yazı tura atmış- tı. Daha sonra bunu başardığı kısmı seyircilere gösterdi. İşte bu açıdan bakınca hayatta kalanların yanılgısı bize bir çok konuda ne kadar hatalı olabileceğimizi gösteriyor.