INmagazine Sayı 11 - Page 9

ye h������������������������������������� â������������������������������������ l����������������������������������� â���������������������������������� devam ediyoruz: “Zengin kamu kay- nakları balonu.” Piyasalara yüz milyarlarca dolar para pom- palandı, faizler yatırımı artırmak ve harca- mayı özendirmek için minimumda tutuldu. Aynı dönemde başta Amerika olmak üzere tüm gelişmiş ekonomilerde altyapı harca- malarına gaz verildi, kimi endüstriler doğ- rudan kurtarma paketleri, kimi ise dolaylı destek paketleri ile desteklendi. Örneğin Almanya, her yedi işçiden birinin çalıştığı otomotiv endüstrisini canlandırmak için dokuz yaştan yaşlı arabalarını hurdaya ayı- rıp yeni araba alan vatandaşına karşılıksız verilmek üzere 1 milyar dolarlık “Çevre Koruma Fonu” oluşturduğunu duyurdu ve bu fon bir hafta içinde tükendiği için yenile- mek durumunda kaldı. Bu önlemlerin alınmasını topyekûn eleştir- mek mümkün değil elbette ama şu gerçeği de gözden kaçıramayız: Geçici kamu desteği balonları krizin yangınını o an için söndür- se de vatandaşı bankalara, bankaları ve hat- ta hükümetleri merkez bankaları ve ulusla- rarası kreditörlere borçlandırmaktan başka işe yaramıyor. Global krize yakalanan George W. Bush Amerika’yı, George Washington’dan Bill Clinton’a kadar, kendisinden önce gelen tüm başkanların toplam borcundan daha fazla borçlandırdı. Barack Obama döne- mindeki borçlanma ise, George W. Bush da dahil olmak üzere, kendisinden önceki tüm başkanların toplam borcundan büyük- tü ve 10 trilyon doları buldu. Bu meblağ “BU AMANSIZ MÜCADELE GÖZLERIMIZIN ÖNÜNDE OLUYOR AMA BIZ YAKLAŞAN BUZDAĞINI GÖRMEK YERINE ORKESTRANIN ÇALDIĞI ‘NEARER MY GOD TO THEE’ ŞARKISININ YUMUŞAK RITMINE UYGUN HAYATLARIMIZA DEVAM EDIYORUZ” Amerika’nın 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Sa- vaşı, Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı, Irak’ın işgali, Marshall Planı’nın uygulanması ve Ay’a adam gönderme çalışmaları sırasında harcadığı toplam paradan fazla. Amerika’nın bugünkü toplam borcu 20 tril- yon Dolar seviyesindedir. Faizlerde yaşanacak bir puanlık artışın Amerika’nın sadece krizi geride bırak- mak için yaptığı borçlanma karşılığındaki faiz borcuna yılda 100 milyar dolar ilave yük getireceği hesaplanıyor. Bu meblağ, Amerika’nın Vietnam Savaşı’nda harcadığı paradan fazladır. Sonuç olarak… Bir ekonomik krizi daha geride bırakmış gibi göründüğümüz şu günlerde tüm dünyadaki politik krizlere baktığımda, o seviyedeki oyunun ne kadar sertleştiğini gördüğümde, her ülke liderinde, yenik oldukları maçın son da- kikalarında kaleci dahil tüm takımı çizgi- nin diğer yarısına atma çabasında olan ve karşı taraf üzerinde olağanüstü bir baskı yaratmaktan başka kazanma şansı olma- dığını bilen teknik adamın ruh halini gö- rüyorum. Golü attınız mı problem yok... Peki ya fark yersek? Seksenli yılların spor gazeteciliği jargonu ile “Yenildik ama ezilmedik” diye- bilecek miyiz?  Bu amansız mücadele gözlerimizin önünde oluyor ama biz yaklaşan buzdağını görmek yerine orkestranın çaldığı “Nearer My God to Thee” şarkısının yumuşak ritmine uy- gun hayatlarımıza devam ediyoruz. 4 7