INmagazine Sayı 11 - Page 6

GÜ N D E M Ya Tarih Gerçekten Tekerrürden İbaretse… Yazı: Tayfun ZAMAN, Ethics and Compliance Consultant 4 T arihin tekerrürden ibaret ol- duğu saptamasının ardındaki dayanağın ne olduğunu bile- miyoruz. Belki tarih doğası gereği tekerrür eder; belki bu bilgi kadim Maya Takvimi’nin bir tespitidir. Ben bu sözün en geçerli anlamının, “Tarih- ten ders almayanlar aynı hataları tekrarla- maktan kaçınamaz” olduğuna inanıyorum. Bu sabah, yazılarını takip ettiğim ve tanış- ma fırsatı bulduğum Kroll Uyum ve Risk Danışmanlığı şirketi yöneticisi Arturo del Kastillo’nun Enron hakkındaki bir yazısın- dan yola çıkarak kendime tekrar soruyo- rum: Tarih gerçekten tekerrürden mi iba- rettir? Cevap evet ise küresel ekonomi devasa bir buzdağına doğru yol alıyor olabilir. Bir çoğunuz hatırlayacaksınız, 2001 yılı bir- çok skandala sahne olmuştu; bunlardan en çarpıcısı, dünyanın en büyük danışmanlık ve denetim şirketi Arthur Andersen’i de içi- ne çeken Enron krizi oldu. Enron, Amerika’nın 63 milyar dolarlık en büyük 7. şirketi, 64 sayfalık etik kodunu yayımladıktan sadece bir buçuk yıl sonra 2 Aralık 2001 günü iflasını istedi ve tarihin en büyük suiistimal davası başlamış oldu. Enron davası, Amerikan ekonomisinde Re- agan hükümeti ile başlayan deregülasyon döneminin de sonu ve regülasyon karşı dalgasının arkasındaki itici güç oldu. Sar- banes-Oxley Act (SOX) hayatımıza bu dö- nemde girdi. Aynı dönem bizlere 1990’lı yıllara geri dönmek gereğini ve o dönemde hazırlanan raporlar ve ilkeleri tekrar gözden geçirme ihtiyacını hatırlattı. The Cadbury Report on Financial Aspects of Corporate Governance (1992), King Ra- poru (1994) ve OECD Kurumsal Yönetim