INmagazine Sayı 11 - Page 47

U yum öncesi döneme ait ticari ortamı bir düşünün… Zor, değil mi? Son yıllarda o kadar fazla gereklilik bulunuyor ki, bazen daha basit zamanları hatırla- mak güç oluyor. Fakat konuları bölümlere ayırmanın yardımı olabilir. Bu yüzden sadece bir anlığına, her alanı etkileyen yönetişim, risk ve uyum disipli- nini unutalım. Tüm kurum içi uyumu göz ardı edeceğiz. Bunun yerine harici durum tespiti- ne, temel olarak iş yaptığınız üçüncü şahısları, özellikle itibar riski yönetimi bakımından araş- tırmaya odaklanabiliriz. Kimdir bu üçüncü şahıslar? “Üçüncü şahıs” ifadesi, ticaret ve hukuk alan- larında çeşitli dar tanımlara sahip olup, bu tanımlardan bazıları iki taraf arasındaki bir ay- rımı veya mesafeyi ifade eder. Ancak giderek büyüyen şirket durum tespiti dünyasında, bu ifade çok daha kapsamlı hale gelmiş olup herhangi bir türden akdi ilişkiye sahip olduğunuz kurumunuzun dışındaki her- kesi kapsamanın yanı sıra tam tersini, yani ka- çınılmaz bir yakınlığı ve düzenleyicilerin veya gerek basın, gerek sosyal medya gerekse po- tansiyel piyasa olsun kamunun incelemesine maruz kalan