INmagazine Sayı 11 - Page 45

O limpiyatlar hiç kuşkusuz dünyanın en çok izlenen, ta- kip edilen spor organizasyo- nu. Peki, Uyum Yönetimi bir olimpik spor olsaydı, hangi kategorilerde yarışmalara katılırdı sizce? Bence kategoriler şöyle olurdu: - Yüksek riskli ülkelerde yolsuzluk üzerin- den sırıkla atlama. - Uyum yönetimi bütçe kesintileri vesilesiy- le serbest yüzme. - Uyum yönetimi politikalarını onaylamak için icra heyeti ile badminton oynama. - Yıllık eğitim gerekliliklerini tamamlamak için 100 metre yarışı. - Halter kaldırma üçüncü şahıs ayrıntılı in- celeme aşaması. - Tedarikçiler ve aracıları ile sözleşme mü- zakereleri üzerinden masa tenisi. Etik ve uyum uzmanları birer olimpik spor- cu olmayabilir ancak görevleri gereği on- lara benzer özelliklere sahip olduklarını söylemek gerekir. Etik ve uyum görevinde gerekli olan özen, titizlik, azim, kararlılık, sabır ve bitmek tükenmek bilmeyen di- siplin, bana göre profesyonel sporcunun özellikleriyle eşdeğerdir. Ancak hepimizin de bildiği gibi uyum uzmanlarının çabaları yeterli değildir. Standartları koyan ve daha da önemlisi onlara uyması gereken kişiler liderler, yönetim ve şirket çalışanlarıdır. O zaman uyum konusuna biraz mükemmel- lik katmak için neden Olimpiyat ateşini kul- lanmıyoruz? İnsanların daha fazlasını yapması, daha fazla engel aşması ve mevzuata uyum hedeflerini gerçekleştirmesi için onlara ilham vermenin tam da sırası. İmtiyazların kaydedilmesi veya verilen eğitim için yeni rekorların kırılmasında altın madalya kazanmak için en doğru zaman. İnsanlar meydan okumayı sever, o zaman neden bunu benimsemiyoruz? İnsanların Olimpiyatlar aracılığıyla farklı spor türlerini deneyimlemesi, yeni mevzua- ta uyum konsepti ve fikirlerinin tanıtılması için uygun bir ortam yaratıyor. Belirli bir şirketle eğitim yenileme çalış- masının parçası olarak, bazı çalışanlara risk profillerinin değerlendirildiğini ve belirli yolsuzluk risklerinde pek eğitime ihtiyaçları olmadıklarını duyurduk. Dönüp bana (yorumluyorum) “Günlük olarak bu 43 ETIK VE UYUM UZMANLARI BIRER OLIMPIK SPORCU OLMAYABILIR ANCAK GÖREVLERI GEREĞI ONLARA BENZER ÖZELLIKLERE SAHIP OLDUKLARINI SÖYLEMEK GEREKIR. risklerle karşılaşmıyor olabilirim ancak çalıştığım şirkette neler olduğunu öğren- mek istiyorum” diyen kadını asla unutmu- yorum. Bu zeki kadın o gün bana iyi bir ders verdi. Uyum konusunun popüler olmadığı veya çok zaman aldığı fikrine o kadar takılmışız ki insanların gerçekten bilmek istediği bir şey olduğunu unutmuşuz. Sonuçları elde etmek için olimpik sporcula- rın kat ettiği yolu kat edemeyebiliriz ancak konu uyum olduğunda insanların ortala- mayı veya “yeteri kadarı” başarmasında herhangi bir sıkıntı yok. Sanırım yukarı- daki listede en önemli olayı unuttum: Söz konusu uyum olunca tüm bahanelerimiz vasıtasıyla dağ bisikleti yarışmasını… Seçtiğiniz kategoride altın madalyayı ka- zanmanız için size şans diliyorum. 4