INmagazine Sayı 11 - Page 43

ŞİRKET İÇİ SORUŞTURMALARDA TEK AMAÇ “İHLALE” NEDEN OLAN DAVRANIŞ YA DA OLAYA NEYİN SEBEP OLDUĞUNU (BİLGİ YA DA KONTROL EKSİKLİĞİ, KÖTÜ NİYET VB.) ORTAYA ÇIKARTARAK AYNI İHLALİN TEKRARLANMASINI ENGELLEMEKTIR. tuzak, ya da soruşturmayı yapan bir tiran- mış gibi algılanabilir. Şirket içi soruşturmalarda tek amaç “ihlale” neden olan davranış ya da olaya neyin se- bep olduğunu (bilgi ya da kontrol eksikliği, kötü niyet vb.) ortaya çıkartarak aynı ihlalin tekrarlanmasını engellemektir. Bunun için çalışanların ve ilgililerin bilgilendirilmesi şarttır. Şirketin duruşunun değişmemesi, kuralların istisnasız uygulanması, çalışan- ların kuruma, sürece ve yönetenlere olan güvenini yapılandırır, muhafaza eder. Şirket içi soruşturmalarda “işbirlikleri” ya da “yardımlaşma” konularına örnek bulmak pratikte çok da kolay değil kanaatimce. Te- darikçiler veya iş ortaklarının (temsilcileri- nin) katıldığı ihlallerde şirketlerin kolaylık- la bağışlayıcı olabilmeleri beklenemez. Hal- buki önlem ve kontrol mekanizmalarının karşılıklı duyarlılık çerçevesinde geliştiril- mesi, iş ortaklığının esaslı noktalarından birisi olmalıdır. Yardımlaşma konusunda ise, eğer “yardımı alınan” (yardım eden) bir çalışan ise, kendi kendini ihbar halinde cezası hafifletilebilir ve muhakkak misille- meden korunması gerekir. Aksi halde gele- cekte bir daha herhangi bir ihlali