INmagazine Sayı 11 - Page 41

İZLENİM ARABA TEMİZLİĞİNDEN ŞİRKET TEMİZLİĞİNE DERSLER Brezilya Federal Savcılarından Sayın Jerusa Burmann Viecili, TEİD’in Haziran ayında düzenlediği 7. Uluslararası Etik Zirvesi’nde son derece etkileyici bir sunum yaptı. Brezilya’yı sarsan Lava Jato (Araba Temizleme) yolsuzluk soruşturmasının; kapsamı açısından çok güç, süreci bakımından tehlikeli ve meşakkatli olmakla beraber sonuçları düşünüldüğünde bir ülkenin tarihini, talihini ve hatta kültürünü değiştirebilecek kadar önemli bir operasyon olduğu anlaşılıyor. Ayrıca savcının sunumu şirket içi soruşturma yapanların sorumluluklarına da bir başka açıdan bakmamızı sağlıyor. Yazı: Emre ÇOLAK, Philip Morris Uyum Yönetimi Direktörü, TEİD Yönetim Kurulu üyesi T EİD’in geçtiğimiz Haziran ayında düzenlediği 7. Ulus- lararası Etik Zirvesi’nde dinleme şansı bulduğum teb- liğler öğretici ve düşündürücü olmalarının yanı sıra çok da eğlenceliydi. Etik ve Uyum konusuna uzak- tan bakanlar bazen bilmeden işimizi sıkıcı zannedebiliyorlar. Monty Raphael’in, Prof. Nikos Passas’ın ortamın şartlarına ayak uy- durmak için insanoğlunun yaptıklarına dair örneklere yer verdikleri tebliğleri dinlerken kahkahamı durduramadım. Bir gün uyum konusunda karşılaştığımız matrak halleri de paylaşma fırsatımız olur umarım. Bu yazıda, Brezilya Federal Savcılarından Sayın Jerusa Burmann Viecili’nin konuş- masını dinlerken düşündüklerimi paylaş- mak istiyorum. Konu ilk bakışta çok eğlen- celi olmayabilir ama mizahı kendimiz de yaratabiliriz: Mesela gelecekte bir yapımcı olduğumuzu ve günümüz adalet sistemini hicveden bir film yapmayı planladığımızı hayal edelim. Ben olsam, başsavcı rolü- nü bir bayan aktriste verir (Sayın Demet Akbağ’a mesela, feriştahını yapar), adalet temasını da yolsuzluk yapardım… “Lava jato” (car wash ya da araba temizle- me) isimli operasyonla anılan Brezilya’da- ki yolsuzluk skan dalı hakkında çok yazılıp çiziliyor. Operasyonun konusu, kısaca, gö- revli savcının 2014 yılında tutuklanan bir karaborsacının soruşturulması sırasında Brezilya’nın dev petrokimya şirketinin satın alma müdürüne, yaptıklarından ötürü bah- şiş(!) niyetine hediye edilen lüks bir arazi aracını bulması, on yıldır devam eden bir yolsuzluk şemasını şans eseri (tabir-i caiz ise) ortaya çıkartması... Bu yazıda soruş- turmanın konusuna değil, Brezilya Federal Savcılık Makamı’nın yarattığı ve takip ede- rek başarıya ulaştığı stratejisine odaklana- cağım. Konuyu ve süreci merak edenlerin TEİD’in Haziran’da yayımlanan Inmagazin dergisinde Ali Cem Gülmen’in kaleme aldığı makaleyi okumasını tavsiye ederim. 39