INmagazine Sayı 11 - Page 34

ZİRVE kaybıyla sağlık ya da eğitim hizmetleri- ne ayrılan kaynağı üç katına çıkarmanın mümkün olacağını açıkladı. 32 360 DERECE ETİK VE UYUM Etik, itibar ve uyum programlarına piya- sa düzenleyicileri, şirket yöneticileri ve yatırımcıların bakışının tartışıldığı zirve- nin ana paneli ise, TEİD Yönetim Ku- rulu üyesi Emre Çolak’ın moderatörlü- ğünde TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç ve CFA Ins- titute ile Ünlü & Co. Yönetim Kurulu Üyesi Attila Köksal’ın katılımıyla ger- çekleşti. İlhami Koç, özelikle halka açık şirket- lerde itibar yönetiminin en önemli değer olduğunu ifade ederek, hesap verebilir- lik ve şeffaflık ilkelerinin Sermaye Piya- saları Birliği’ni doğrudan ilgilendirdiğini belirtti. Bilginin otorite, çalışanlar ve paydaşlar arasında paylaşılır ve erişile- bilir olmasının önemine değinen Koç, halka açık bir şirket ne kadar şeffafsa finans kurumları nezdinde itibarının o derece yüksek olduğunu dile getir- di. Mevzuatta üç kriter olduğunu ifade eden Koç, bunların bilançoların açık- lanması, özel durumların açıklanması ve yönetim kurulunun yapısı olduğunu söyledi. Koç, şeffaflık ve bilgi paylaşımı- nın, yatırımcının kazancını etkileyecek olması ve piyasadaki fiyatların oluşu- muyla ilgili bilgileri kapsaması bakımın- dan büyük önem arz ettiğini ifade etti. “Hangi bilgileri açıklayalım?” sorusu- nun cevabının, şirkete ve sektöre göre SPK’nın rehber kitabında yer aldığını ifade eden Koç, bu bilgilerin yeterli ola- cağını belirtti. “SERMAYE PİYASALARI İTİBAR KAZANMALI” Konuyu yatırımcı gözüyle değerlendiren Attila Köksal ise, dünyanın önde gelen bir araştırma kuruluşunun 2017 yılında gerçekleştirdiği araştırmaya göre insan- ların %75’inin devlete, %82’sinin med- yaya, %83’ünün globa