INmagazine Sayı 11 - Page 30

DÜNYA’DAN 28 DÜNYANIZI HARITALANDIRMAYA BAŞLADIĞINIZDA ANLAŞMAZLIĞIN KAYNAĞINI BIR GÖZLEMCININ KONUMUNDAN ANLAMAYA BAŞLAYACAĞINIZ IÇIN, ILETIŞIMIN TEKNIK YÖNLERI VE KÜLTÜREL DEĞERLER, ANLAŞMAZLIĞI VE DIRENCI ETKIN BIR ŞEKILDE ÇÖZMENIZE YARDIMCI OLABILIR. konular hakkında yapılan incelemelerin gerekliliğine önem verirken, böyle bir araştırmanın yapısından dolayı gücenen yöneticilerle karşılaşabilirsiniz. Bu tür durumlarda iletişim, anlaşmazlıklardan kaçınmanın ve çatışmaların tırmanmasını önlemenin anahtarıdır. Bireyci toplumlar genellikle hızlı sonuçlar isterler ve karışıklığa veya anlaşmazlığa neden olan bir kültürle ilişkili belli konuları aşırı basitleştirme eğilimindedirler. Asya’da parçası olduğum bir çalışma sırasında, buradaki yöneticilerin, yolsuzluk konusunu ele alan uygunluk incelemelerinin uygulanmasına tepki gösterdiklerini gördüm. CEO’ların ve şirket yöneticilerinin bazılarıyla bir güven ilişkisi kurma şansına sahip olmuştum ve bu kişiler bana, genel merkezin kendilerinden şüphelendiklerini hissettiklerini söylediler. Şirket yönetiminin, riskleri genel merkez perspektifinden anlamasını ve bu tür incelemelerin altında yatan nedenleri görmesini sağlamak için çeşitli eğitim çalışmaları yapılması gerekti. Değerlendirme süreci boyunca eğitime devam edilmesi de önemliydi çünkü bazı sorular kendi kapsamı içinde tam olarak anlaşılmadığında terslikler yaşanabilirdi Grafik1 Herhangi bir kurumda, Uyum Programının başarılı bir şekilde tatbik edilmesi için mihenk taşları şunlardır: Kaynak: L. Bittar ve S. March taslağı – SCCE, 2012 veya “kötü sorulan bir soru” yada “yanlış bir soru” hatalı cevaplar verilmesine neden olabilirdi. Böylece, cevapları yönlendirmemeye dikkat ederek, yöneticilerin soruların arka planını anlamasına yardımcı olmak için çok fazla etkileşimde bulundum. Bir kültürü anlamanın ilk adımı kendi kültürel değerinizi anlamanızdır. Farklı toplumlarda kültür “bireyci” veya “kolektivist” olabilir. Hampden-Turner ve Fons Trompenaars tarafından yapılan tanıma göre: Bireyci: Hızla sonuca varma ihtiyacı; anlaşmazlığı, ilişkileri düşünmeden gidermeye çalışma; -grubun değil kendi imajına odaklanma- rekabetçiliğin dominasyonu. Kolektivist: İlişkilerle ilgili uzun vadeli bakış açısı; güven inşa etme; karşılıklı olarak itibarı koruma (bence, Türkiye’de de görülen, büyük ölçüde Asya Konfüçyüsçülüğünün etkisi), (Building Cross Cultural Competence ve Riding the Waves of Culture). Dünyanızı haritalandırmaya başladığınızda anlaşmazlığın kaynağını bir gözlemcinin konumundan anlamaya başlayacağınız için, iletişimin bu teknik yönleri ve kültürel değerler, anlaşmazlığı ve direnci etkin bir şekilde çözmenize yardımcı olabilir. KÜLTÜREL UYGULAMALARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRMENİN MİHENK TAŞLARI Amerikan ve İngiliz şirketlerinin iştiraklerinin yöneticileri kimi zaman anlaşmazlıktan kaçınıyor gibi görünebilirler ve var olan farklı kültürel değerleri yok sayma eğilimi gösterebilirler. Bu durum, yerel uygulamaların değerlendirilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ihtiyacını tetikleyebilir ve risklerin anında halledilmesine yardımcı olacak basit çözümlere gidilmesi yanılgısına düşürebilir. Ancak bu tür girişimler uzun vadede kurum içinde edilgenlik ve sabitlik yaratabilir ve bu da şirket için hiç iyi değildir. Şöyle bir yaklaşım vardır: “X ülkesindeki patron bunun belli bir şekilde yapılmasını istiyor, o zaman öyle yapalım.” Meydan okumadan veya sorgulanmaktan kaçınmak her zaman beklenen davranış sonuçlarını getirmeyebilir. Farklı kültürel arka planlara sahip anlaşmazlıklarla ilgili bu tür risklerin farkına çok uzun zaman önce varan pek çok küresel ve uluslararası şirket (ikisi arasında fark vardır), bunlarla ilgili mantığı anlamak DÜNYA’DAN 28 DÜNYANIZI HARITALANDIRMAYA BAŞLADIĞINIZDA ANLAŞMAZLIĞIN KAYNAĞINI BIR GÖZLEMCININ KONUMUNDAN ANLAMAYA BAŞLAYACAĞINIZ IÇIN, ILETIŞIMIN TEKNIK YÖNLERI VE KÜLTÜREL DEĞERLER, ANLAŞMAZLIĞI VE DIRENCI ETKIN BIR ŞEKILDE ÇÖZMENIZE YARDIMCI OLABILIR. konular hakkında yapılan incelemelerin gerekliliğine önem verirken, böyle bir araş- tırmanın yapısından dolayı gücenen yöneti- cilerle karşılaşabilirsiniz. Bu tür durumlar- da iletişim, anlaşmazlıklardan kaçınmanın ve çatışmaların tırmanmasını önlemenin anahtarıdır. Bireyci toplumlar genellikle hızlı sonuçlar isterler ve karışıklığa veya anlaşmazlığa neden olan bir kültürle ilişkili belli konuları aşırı basitleştirme eğilimindedirler. Asya’da parçası olduğum bir çalışma sı- rasında, buradaki yöneticilerin, yolsuzluk konusunu ele alan uygunluk incelemele- rinin uygulanmasına tepki gösterdiklerini gördüm. CEO’ların ve şirket yöneticilerinin bazılarıyla bir güven ilişkisi kurma şansına sahip olmuştum ve bu kişiler bana, genel merkezin kendilerinden şüphelendiklerini hissettiklerini söylediler. Şirket yönetimi- nin, riskleri genel merkez perspektifinden anlamasını ve bu tür incelemelerin altında yatan nedenleri görmesini sağlamak için çeşitli eğitim çalışmaları yapılması gerek- ti. Değerlendirme süreci boyunca eğitime devam edilmesi de önemliydi çünkü bazı sorular kendi kapsamı içinde tam olarak anlaşılmadığında terslikler yaşanabilirdi Grafik1 Herhangi bir kurumda, Uyum Programının başarılı bir şekilde tatbik edilmesi için mihenk taşları şunlardır: Kaynak: L. Bittar ve S. March taslağı – SCCE, 2012 veya “kötü sorulan bir soru” yada “yanlış bir soru” hatalı cevaplar verilmesine neden olabilirdi. Böylece, cevapları yönlendirme- meye dikkat ederek, yöneticilerin soruların arka planını anlamasına yardımcı olmak için çok fazla etkileşimde bulundum. Bir kültürü anlamanın ilk adımı kendi kül- türel değerinizi anlamanızdır. Farklı top- lumlarda kültür “bireyci” veya “kolektivist” olabilir. Hampden-Turner ve Fons Trompe- naars tarafından yapılan tanıma göre: Bireyci: Hızla sonuca varma ihtiyacı; anlaş- mazlığı, ilişkileri düşünmeden gidermeye çalışma; -grubun değil kendi imajına odak- lanma- rekabetçiliğin dominasyonu. Kolektivist: İlişkilerle ilgili uzun vadeli ba- kış açısı; güven inşa etme; karşılıklı olarak itibarı koruma (bence, Türkiye’de de görü- len, büyük ölçüde Asya Konfüçyüsçülüğü- nün etkisi), (Building Cross Cultural Compe- tence ve Riding the Waves of Culture). Dünyanızı haritalandırmaya başladığınız- da anlaşmazlığın kaynağını bir gözlemci- nin konumundan anlamaya başlayacağınız için, iletişimin bu teknik yönleri ve kültürel değerler, anlaşmazlığı ve direnci etkin bir şekilde çözmenize yardı X,HX[\0SVQSSPSTBSTTTTHSTTHVQSSHU1,QS,q,SqgTB[Y\Z[H1,[^1g\]\[[qg\ZB\[[p훙]X[\H[ZH[X[[qgX^B1,Z[p,[,^[܈XH휰X[\\H\[\1,H0[q'\\H[^[XBq'[[ZH\X[\\H\[KY\[^KB[[X[\,[q'\[\[Y\HH[\\B\\,H[\\H^Y[[H]\[Y\BZ^XX,[,H]Z^YX[\H\\[[,[B[Y[Y\[HX\1,[X,HXZ\]0B[\HY[Y\HX[,[,\,[H01gX[\[ZH0\qg[[\^[YYHKB[Hp[HY[[ZHX]ZX\]XKB\HHH1g\]p[p^ZHq'[\1g[B\XZqg,[H\1,\8'0\[ZH]ۂ[[[H\1gZ[HX\1,[X\,[,H\^[܋[X[0[HX\[1,[K'HY^Y[Y[^XHܙ[[XZ[p,[XZ\[X[Z[[][,qg۝p\,[,H]\Y^YKB[\\1,H0[\H[\HZ\[qgBX^1,Z\H[[HH0\\[\,[B^[[X[0훘H\[Z0 B\[H[\\\\,H1g\] Z\H\\,[B\\1,\K[\H[[HX[1,q',H[[XZ