INmagazine Sayı 11 - Page 22

KAPAK 20 Genel müdürün kızının evine yakın lüks bir restoranda akşam yemeği yediğini; bu yemeği şahsi kredi kartı ile ödediğini ve kasa fişini babasına verdiğini; genel müdürün bu kasa fişini, kredi kartı sahibinin isminin göründüğü alt kısmını makasla keserek, şirketin işiymiş gibi yansıtıp kızının şahsi harcamasının parasını şirketten aldığını RESMET. İmza yetkilisi Mali İşler Müdürünün şirket banka hesabından şahsi banka hesabına para göndererek seni soyduğunu ve banka hesabından düşen parayı bilançoda devreden KDV gibi hiç beklenmeyen bir hesabın derinliklerinde gizleyerek dengelediğini ve yevmiye kaydındaki açıklamalarda manipülasyon yaptığını RESMET. Satın Alma Müdürünün çocukluk arkadaşı ile ortak paravan şirket kurduğunu ve bu paravan şirketten senin şirketine fiktif fatura göndererek seni soyduğunu RESMET. Satış Direktörünün, gerçekte kendisine ait olan ama kuzeninin adına kurduğu şirkete düşük fiyattan satış yaparak seni zarara uğrattığını, kendi şirketinde ise aldığı ucuz ürünlerle servetine servet kattığını RESMET. Genel Müdürünün sektörde iş yapabilmesi için gerekli olan lisansı almak amacıyla bir kamu görevlisini ailesi ile birlikte yurt dışına tatile gönderdiğini RESMET. KARA PARA VE RÜŞVET… Rüşvet parası yaratmak amacıyla “çürük” iş ortakları ile gerçekte alınmayan hizmetler karşılığında sahte faturalar alındığını; şirketteki rüşvetçi yöneticilerin hileli bir şekilde bu faturaları bu iş ortaklarına ödeyerek şirket parasını usulsüz yollar ile dışarı çıkardıklarını; yaratılan bu kara para ile rüşvet ödenerek ve uygun olmayan hediyeler dağıtılarak işlerin hileli bir şekilde alındığını RESMET. Genel Müdürünün müşterideki üst düzey yöneticilere hediyeler ve rüşvet vermek suretiyle ihaleye fesat karıştırdığını ve ihale sürecinde rakiplerin fiyatlarını görerek fiyat ayarlaması yaptığını RESMET. Satın Alma Müdürünün danışıklı dövüş içinde olduğu bir tedarikçiye şirketin siparişlerini kaydırdığını ve bu hizmeti karşılığında tedarikçiden her bir işlem için komisyon aldığını RESMET. Genel Müdürünün çürük iş ortaklarına paravan bir şirket kurdurduğunu; bu paravan şirket aracılığı ile rüşvet parasını şirketten çıkardığını; bu para ile önemli bir ihaleden önce bu ihalede karar verme mekanizmasında kritik bir pozisyona sahip olan yöneticiye Rolex saat hediye ettiğini RESMET. Şirketinin seyahat acentesinin gizli bir şekilde Satın Alma Müdürüne bedava tatil hediye ettiğini; bunun karşılığında Satın Alma Müdürünün şirketin tüm seyahatlerini bu acenteden geçirdiğini; artık rekabet stresi yaşamayan acentenin makul pazar fiyatlarının çok daha üzerinde hizmet faturası keserek şirketini mağdur ettiğini RESMET. ŞİŞİRİLMİŞ TUTARLAR… Satın Alma Direktörünün spesifik bir tedarikçiden şişirilmiş tutarlarda satın alım yaparak seni dolandırdığını; bu tedarikçinin gerçekte karısının adına kurulan ve erkek kardeşi tarafından işletilen bir şirket olduğunu; Satın Alma Direktörünün sahip olduğu imza yetkisi ve otorite ile gizli sahibi olduğu tedarikçiden sürekli olarak hileli satın alımlar yaptığını RESMET. GENEL MÜDÜRÜNÜN SEKTÖRDE İŞ YAPABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN LİSANSI ALMAK AMACIYLA BİR KAMU GÖREVLİSİNİ AİLESİ İLE BİRLİKTE YURT DIŞINA TATİLE GÖNDERDİĞİNİ RESMET. KAPAK Genel müdürün kızının evine yakın lüks bir restoranda akşam yemeği yediğini; bu yemeği şahsi kredi kartı ile ödediğini ve kasa fişini babasına verdiğini; genel müdü- rün bu kasa fişini, kredi kartı sahibinin isminin görün- düğü alt kısmını makasla keserek, şirketin işiymiş gibi yansıtıp kızının şahsi harcamasının parasını şirketten aldığını RESMET. İmza yetkilisi Mali İşler Müdürünün şirket banka hesa- bından şahsi banka hesabına para göndererek seni soy- duğunu ve banka hesabından düşen parayı bilançoda devreden KDV gibi hiç beklenmeyen bir hesabın derinlik- lerinde gizleyerek dengelediğini ve yevmiye kaydındaki açıklamalarda manipülasyon yaptığını RESMET. Satın Alma Müdürünün çocukluk arkadaşı ile ortak para- van şirket kurduğunu ve bu paravan şirketten senin şir- ketine fiktif fatura göndererek seni soyduğunu RESMET. 20 Satış Direktörünün, gerçekte kendisine ait olan ama ku- zeninin adına kurduğu şirkete düşük fiyattan satış ya- parak seni zarara uğrattığını, kendi şirketinde ise aldığı ucuz ürünlerle servetine servet kattığını RESMET. Genel Müdürünün sektörde iş yapabilmesi için gerekli olan lisansı almak amacıyla bir kamu görevlisini ailesi ile birlikte yurt dışına tatile g 훙\q'[HTQU THTHH1gU8)1gݙ]\\,HX\]XZ[XX,^[H8'0'HqgܝZ\,H[B\ZH[1,[X^X[^Y]\\g,[1,q',[HZH]\KB\[1,[1,q',[,N1g\]ZH1gݙ]0Hp훙]X[\[[[H\gZ[HH]\[\,HHqgܝZ\,[H0^Y\Z1g\]\\,[,H\[[\[H1,qg\,H0,Z\1,Z\,[,NX\]1,KB[H\H\H[H1gݙ]0[\ZH^Y[X^X[Y^Y[\q',]1,[\Zqg\[[[H\1gZ[H[1,[1,q',[,BTQU [[p0p1g\YZH00^Hp훙]X[\BY^Y[\H1gݙ]\YZ\]^[HZ[^YH\]\,qgB1,\1,q',[,HHZ[HX[HZ\\[^X]\,[,H휙\Z™^X]^X\[X\,HX\1,q',[,HTQU ]1,[[XHp0[,qg,Z1,H0흰1gp[Hq'H\Y\Z^YH1g\][\\qg\[H^Y1,\1,q',[,HHH^BY]H\g,[1,q',[HY\ZY[\\qg[Hp[Z\B[ۈ[1,q',[,HTQU [[p00qgܝZ\,[H\][\1g\B]\\q'[NH\][1g\]\X,[1,q',H[H1gݙ]\\,[,H1g\][0,Z\1,q',[,NH\H[H0훙[[H\ZKBY[0훘HHZ[YH\\\YHYZ[^X\,[HܚKBZ\ޚ\[ۘHZ\[p훙]X^YH^X]Y^YB]q'[HTQU g\][[^XZ]X[\[[^H\1gZ[H]1,[[XHp0HY]H][Y^YH]q'[N[[\g,[1,q',[H]1,[[XHp01g\][0H^XKB]\[HHX[Y[p\q'[N\1,ZZX]\BXqg[X^X[X[[[XZ[^\^X]\,[,[0ZB\[H^Y]]\\,H\\Z1g\][HXq'\]KB'[HTQU g,1g,,q,1gUTT)]1,[[XH\Z0휰\YZ\Y\ZY[1gqgKB[Zqg]\\H]1,[[1,[HX\\Z[H[1,\1,q',KB,NHY\Z[[\ZH\,\,[,[Y1,[H\[[B\Z\qgH\Y,[[qg][[\1g\]q'[N”]1,[[XH\Z0휰Z\q'H[^HY]\HBܚ]H[H^HZXHq'HY\ZY[ZH\Zš[[H]1,[[1,[[\X\1,q',[,HTQU SSp0R0唑H1,1gPTP,QT,1,0,TR1,S1,SBSPRSPPVSH,SUH唑U1,,,q,T,1,H,1,HUTqgSHU1,B哑T1,1',,TQU