INmagazine Sayı 11 - Page 21

KAPAK 19 SOYULDUĞUNU RESMET*… Birileri “Benim dinim bu, ırkım şu, bayrağım bu, soyum sopum imtiyazlı; bu nedenle bizde hırsızlık, rüşvet olmaz” derse, Panama Belgeleri’ndeki çürümüşlüğün evrenselliğini RESMET. R üşvet verenin ve rüşvet alanın bir otelin roof barında, ellerinde puroları ve vis- kileri ile birlikte zaferlerini kutladıkla- rını RESMET. Muhasebe müdürünün şirket kasasın- dan para çaldığını ve oluşan kasa açığı- nı kardeşinin çalıştığı restorandan aldığı sahte fatu- ralar ile kapattığını RESMET. İnsan Kaynakları müdürünün akrabasını şirkette ça- lışıyormuş gibi göstererek bordroya aldığını ve her ay bu hayalet çalışanın banka hesabına maaş ödendiğini RESMET. Pazarlama müdürünün şahsi yolculuk masrafları ve akşam yemekleri için yaptığı harcamaları iş geliştir- me masraflarıymış gibi göstererek şirketinden aldığı- nı RESMET. Yazı: Fikret SEBİLCİOĞLU, CFE, CPA, TRACE Anti-Bribery Specialist * Bu başlık Roger Waters’ın “Is This the Life We Really Want” albümündeki “Picture That” adlı şarkıdan esinlenerek konulmuştur.