INmagazine Sayı 11 - Page 18

SOSYAL PSİKOLOJİ REKABET AMA NEREYE KADAR? 16 Kurumlar, çalışanlar arasında rekabeti kontrolsüz bir şekilde artırmak yerine, çalışanları ortak noktalarda buluşturmanın yolları üzerine çalışmak zorunda. Birimlerin rekabetinden daha çok birimler arasındaki uyumun sağlayacağı faydalar üzerine yoğunlaşılması gerektiği çok açık… Yazı: Ali Cem GÜLMEN R ekabet dozunda olursa ku- rumlar için faydalıdır. Çalı- şanların işe odaklanmasını sağlarken verimliliği artırır. İnovasyonu teşvik ederken rakiplerinden bile faydalan- mayı öğretir. Girişimciliğin de artmasına sebep olur. Rekabette çoğu zaman aslında çok az kazanan vardır. Hatta bazen bu tek kişidir. Peki kurumlarda yaşanabilecek böyle bir rekabet her zaman faydalı mıdır? Çoğunluğun elinin boş kaldığı ve başarısız görüldüğü bir rekabet faydadan çok zarar getirebilir mi? Araştırmacılar Christiane Schwieren ve Doris Weichselbaumer’in grup olarak de- ğil her bireyin tek bir ödül için rekabet et- mesinin başarı mı başarısızlık mı getirdiği konusundaki araştırmaları ilginç sonuçlar ortaya çıkarmıştı. Böylesi bir rekabetin yan etkileri olup olmadığı konusunda Schwie- ren ve Weichselbaumer’in yaptığı deneye göz atmakta fayda var. Deneye katılanlardan bilgisayar üzerinde bir im