INmagazine Sayı 11 - Page 15

YÖNET İM Yapışık Kardeşler: Totalitarizm ve Yolsuzluk Totaliter yapı, kurum veya organizasyonlarda, kurallar hemen her zaman tek bir otorite tarafından belirlenir ve bireylerin üzerine giydirilir. Güç tek merkezde ve kontrolsüz olduğu için korku hakimdir ve korku da hemen her zaman yolsuzluğu besleyecektir. Yazı: Cansu KIZILKAYA, TEİD 13