INmagazine Sayı 11 - Page 14

YÖNETİŞİM İNCELENMESI GEREKEN IYI FIKIRLER ZATEN MEVCUT. ÖRNEK OLARAK PORTO ALEGRE’DEN KERALA VE PUNE’A KADAR UYGULANAN KATILIMCI BÜTÇELENDIRME; YUNANISTAN, HINDISTAN, ENDONEZYA, KENYA VE DIĞER ÜLKELERDEKI IPAIDABRIBE WEBSITE’LERI, BIRÇOK ÜLKEDEKİ AÇIK DEVLET GIRIŞIMLERINI VEREBILIRIZ. 12 sektör ve kamu sektöründe çalışacak öğrenci toplulukları ve jenerasyonlarıyla devamlılığa katkı sağlamaktır. Bir dürüstlük kültürü inşa eden ders ve eğitimler sırasında değerler ve ahlak kurallarını vurgulamak, tavırlara ve ge- lecekteki davranışlara etki etmek. Öğretmen- ler gençlikle temas içinde olduğundan ve bu öğrenciler geleceğin liderleri ve kadrolarını oluşturacağından, öğretmenler geleceği de- ğiştirebilir. Önemli bir nokta da, akademis- yenlerin araştırma ve tüm paydaşların aktif katılımını temel alan bir ulusal ya da bölgesel stratejinin inşa edilmesine yardım edebilece- ğidir. İNCELENMESİ GEREKEN İYİ FİKİRLER Üçüncü yol, yerel/ulusal bağlamın öneminin açıklanması ve altının çizilmesi. Yolsuzluğun birçok farklı şekli ve nedeni olduğunu biliyoruz. Yolsuzluğun, rüşvet ve gasptan yetkinin kötüye kullanılmasına, kayırmacılık ve taraf tutmadan çıkar çatışmalarına kadar, kendi bölgemizdeki/ ülkemizdeki temel özelliklerine odaklanmalıyız. Bağlamın çerçevesi tarih, kültür, mevcut uygulamalar, sosyoloji ekonomi ve siyasal bilgiler ışığında çizilecektir. Bunun sonucunda ulusal ya da yerel düzeyde spesifik unsurlar ve öncellikler ortaya çıkacaktır. Yolsuzluk ve cezasız kalmanın etkilerini görselleştirebilir, yenilikçi düşünmeyi teşvik edebilir, umut aşılayabilir ve öğrencilerin dahil olması ve inisiyatif almaları için ilham verebiliriz. Strateji böylece kanıt ve derin anlayışa dayanacak ve ye