INmagazine Sayı 11 - Page 11

İSVEÇ’IN TELEKOMÜNIKASYON DEVI TELIA COMPANY, RUS-NORVEÇ VIMPELCOM VE RUS MOBIL OPERATÖRÜ MTS ILE BIRLIKTE, ÖZBEKISTAN DEVLET BAŞKANI İSLAM KERIMOV’UN KIZI GÜLNARA KARIMOVA’YA 1 MILYAR DOLAR RÜŞVET VERDIĞI GEREKÇESIYLE 2014 YILINDAN BERI SORUŞTURULUYORDU. VE SONUNDA 965 MILYON DOLAR ÖDEMEYI KABUL EDEREK, YOLSUZLUK CEZA SIRALAMALARINI ALT ÜST ETMEYI BAŞARDI. olarak bunun faturasını ödemeye hazırız. Bu konuya açıklık getirmek için ilgili makamlarla tam bir işbirliği içindeyiz. Ancak anlaşmak için önerilen rakamın çok yüksek olduğunu düşünüyoruz” demişti. Sözkonusu ceza ile Telia Company FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) cezalarında ilk sıralamaya yükseldi. 1977’DEN BERİ FCPA… ABD Yurtdışındaki Yolsuzluk Uygulamaları Hakkında Kanunu’nun (FCPA) sınır ötesi etkisi neticesinde küresel ölçekte faaliyet yürüten şirketler bu yasal mevzuatın getirdiği düzenlemelerden FCPA Cezalarında Top 10 ve bunların uygulanmasından kaynaklanan risklerden daha fazla etkilenmeye başladılar. FCPA, uygunsuz bir menfaat elde etmek amacıyla yabancı bir kamu görevlisine yolsuz bir ödeme yapılmasını veya teklif edilmesini yasaklamaktadır. Bu noktada FCPA, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesini suç olarak öngören ve düzenleyen bir ABD federal kanunudur. Bu anlamda FCPA, büyük Amerikan kurum ve kuruluşlarının dahil olduğu bir dizi rüşvet skandalının ardından yasalaştığı 1977 yılında yolsuzlukla mücadele anlamında türünün ilk örneği olmuştur. Telia Company AB (İsveç): 965 milyon dolar, 2017 Siemens (Almanya): 800 milyon dolar, 2008 Alstom (Fransa): 772 milyon dolar, 2014 KBR / Halliburton (İngiltere): 579 milyon dolar, 2009 Teva Pharmaceutical (İsrail): 519 milyon dolar, 2016 Och-Ziff (ABD): 412 milyon dolar, 2016 BAE (Ingiltere): 400 milyon dolar, 2010 Total SA (Fransa): 398 milyon dolar, 2013 VimpelCom (Hollanda): 397.6 milyon dolar, 2016 Alcoa (ABD): 384 milyon dolar, 2014 FCPA başlıca üç farklı gruba uygulanmaktadır: “İhraççılar”, yani ABD veya başka bir ülke menşeili olan ve bir ABD menkul kıymetler borsasında işlem gören herhangi bir tür menkul kıymeti ihraç eden şirketler veya başka şekilde ABD Menkul Kıymetler Komisyonu’na (SEC) raporlamada bulunma mecburiyetinde olan şirketler. “Yerli ticari teşebbüsler”, yani ABD kanunları kapsamında kurulan veya şirket iş merkezi ABD’de olan her tür işletme. Söz konusu tanım, ABD vatandaşlarını, uyruklarını veya mukimlerini de kapsamaktadır. “Herhangi bir kişi”, yani bir “ihraççı” veya bir “yerli ticari teşebbüs” olmayan, genel olarak yabancı “ihraççı olmayan” şirketler ve yabancı uyruklular olarak kabul edilmektedir. Buna ek olarak, bu üç temel kategori, vatandaşlıklarına, uyruklarına veya ikametlerine bakılmaksızın bunların yetkililerinin, idarecilerinin, çalışanlarının ve üçüncü şahıs temsilcilerinin eylemlerinden de sorumludur. Bu kapsamda FCPA, söz konusu tüzel kişilerle ilişkili belli kişi ve kuruluşların eylemleri bakımından tüzel kişilerin cezai sorumluluğu kavramını da öngörmektedir. FCPA ceza hukuku bakımından ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından, medeni hukuk bakımından ise SEC tarafından ele alınıyor ve yürütülüyor. 4 9 İSVEÇ’IN TELEKOMÜNIKASYON DEVI TELIA COMPANY, RUS-NORVEÇ VIMPELCOM VE RUS MOBIL OPERATÖRÜ MTS ILE BIRLIKTE, ÖZBEKISTAN DEVLET BAŞKANI İSLAM KERIMOV’UN KIZI GÜLNARA KARIMOVA’YA 1 MILYAR DOLAR RÜŞVET VERDIĞI GEREKÇESIYLE 2014 YILINDAN BERI SORUŞTURULUYORDU. VE SONUNDA 965 MILYON DOLAR ÖDEMEYI KABUL EDEREK, YOLSUZLUK CEZA SIRALAMALARINI ALT ÜST ETMEYI BAŞARDI. olarak bunun faturasını ödemeye hazı- rız. Bu konuya açıklık getirmek için ilgili makamlarla tam bir işbirliği içindeyiz. Ancak anlaşmak için önerilen rakamın çok yüksek olduğunu düşünüyoruz” demişti. Sözkonusu ceza ile Telia Company FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) cezalarında ilk sıralamaya yükseldi. 1977’DEN BERİ FCPA… ABD Yurtdışındaki Yolsuzluk Uygula- maları Hakkında Kanunu’nun (FCPA) sınır ötesi etkisi neticesinde küresel öl- çekte faaliyet yürüten şirketler bu yasal mevzuatın getirdiği düzenlemelerden ve bunların uygulanmasından kaynak- lanan risklerden daha fazla etkilenmeye başladılar. FCPA, uygunsuz bir menfaat elde et- mek amacıyla yabancı bir kamu gö- revlis R7W&" ;fFVR K( vVV&&