Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 - Page 56

Schneider Electric Digitalizacija poslovanja data centara Svakim danom se u IT domenu javlja sve veći broj zahteva i izazova o kojima treba voditi računa u procesu planiranja, projektovanja i realizacije data centara. Ti zahtevi podrazumevaju neprekidnu dostupnost servisa najvišeg kvaliteta, povećanje zahteva za optimizacijom i funkcionisanjem na maksimumu raspoloživih kapaciteta, uštede i kontrola potrošnje, itd. N ovi trendovi, Internet stvari (IoT) i povećanje količine podataka zahte- vaju i sve veću brzinu obrade i do- stavljanja krajnjim korisnicima, što predstavlja veliki izazov. Trendovi Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 za poslovanje u domenu ICT sek- tora nam dolaze u obliku Edge Computinga – paradigme gde se in- frastruktura ponovo približava izvo- ru informacija. To postaje zona koja povezuje cloud computing i kori- snika i omogućava ICT sektoru da zadrži kontrolu nad svojim osetljivim podacima. Edge Computing rešenja se bave ograničenjima clouda, a to podrazumeva kašnjenje, propusni opseg i obezbeđivanje čuvanja poda-