Il foglio dell'Umanitaria n° 1 - Page 53

,. 4" E ('()~ì cli,>(>.i (' (.:t'nfo !'\('llilllalh>. ~Oll aff'>l'llla ('h(> lIO\l .. i fil l'atl'gol'ia di lH>I'HOIIO l'(>HI:l 1(' fuol'i llal l'ag'gin d('lIa HIIH alth'ji ù. «1):d liherato Ilal ('arl'el'\, nlla p(,1'l' pro!'4('gllil'(, gli st.lldi, al pillHl'o di:-.gl'llzi:do l' ,·a1f.nte, ('h(' :\\','Va Illl qlllllll'O da \'l']Hlcre, al ('ollli('o iII ('('l'l'n, eli H('!'iitlll'll, :lI diH()('('upal0 ('lH~ 1'('(>·lama\'a. 1111 P01'\ 1o, dal )ll'ill('ipiallie .. hl' volov:I fanii lnl'g()~ al l'l\1l1110 dlC' .. hi\'tlpya un po' (li l'i p0!'40 , ella pn>lldl'\ li sn di :-.(! t Ilt tl' I(~ 11 ('('(>Hi-\itìl, tutte h> n>.'{loll"'lIhilitil Ili vitn Ill'gP illtitliti (l lH'II!'4:1Va a, tnHi i Ill\i(> 111(' (> 1)(.'lt:-.:l\'H n l'iaS(·Il11o. E nOli solo IH'I' i hi'oglli itlllllint'lIli. IIOIl !'iolo !l0l' pla(·:ln· il bl't'\'P 1lI01'~() n1tlla](~ (h']]n fnuH', Illn ))('1' tntta 1'1!HiH11'IIza. gl'a 1111:'\, (·ditÌl'all'il·1' di viII'. })o\'1' ("('m 1I1111 l'ovina, :i v:\ lOlllallo dal \'l'l'l) = tutti i giol'l1i: tutti' k Ke ~i HC'Ht:llll':JViI i ('or}li (' le li Ili Il le . . . "'011 1'11 Ici ellc fOllti.., la CU(·iIlH dt'gli alllllluiali pOVl'ri <'011'01\(10 illiziale (li "(,Ilti fl':lJI('lli! ... Oll l'n l(,i (·11(> \oll(' .. h(, :d ~ilili(,()l\li() i'\Ol'gl', 8(' per le Ellll volc'va )'('Htalll':lI'(,. T In H('llOlil ~ .. OH fn 11'1 ('lll' i:...tilni la <.< Cai':l di Lavoro» per i di~O('(>l1p:lti e vi getli. (!t'nll'o IlItlo, i :>lIoi pOI'hi qU:lIII'illi, la t'ma attivillÌ, la sila fI'II(,I? .. ,>.>. GosÌ Hellnto ~illlolli. Il ~no gpllio :ùlIol'o:n la por1ava llil'l't.1aIlH.'llte lìt (lnve g('IH'rallllellte IW~~11110 :I 1'I'i \':\, lino

  • llza ('~ H('('OIHlo IIna sila tll'tillizioll'~, l'II in eiù llll'allar('hi('a, llIa IIlt':Jllar('hil'tl 1)('1' la l'Ìt'osll'nziollv .... Di qni i (,ollll)l·(>llch· ('Olllt~ il :-\\10 rOH~(' 1111 :JlIlore \'1'1':llllt'III(' t'J'O!if·O. ,I(·lIl' \'ipC'1nto '1ndagilli ('II' lf:lla :I\'('\':Il'ittt, gl' illutili ,Il l' giil 111'1' gli ~wal()lIi (1(·ll'alll1(·I·ito pitlazzo, il volto 1Ill1'OI'l':Jlil'HIl\('lIt(> :l1'C'igllO (1'1111 illtpil>gnio Ili 1\11'110 ('he ]l1'illl:\ d'ogni altra ('oHa 1tl'(' i.t' lidI' Ulla (>al'ta' Doll:\l:I IH'}' pl'l'lldIlI'O iII ('ol1sid\'l'ilZ10lll\ l' hdiUlza t' illliIle ulla l'i~p()8ta ::;npcl'giil ~1I 1)\I<,sto 10110: il i'lllsi-1idio vi j. Hi.ato llt'ga1o .... IlOIl c' 1\ IIlIlla 111'1' qnl'~t':\1I11O .... è liIJi10 il (('111)10 1Il'(' \'i;..;t o 1)('1' l" ii-\t:lllZI', ('l'C. t'(.(' .... COIII(, 11l'IIe fWpl'Ya tllllo 1J1l('~tO lll:tl't.il'io! ... Di 1111i il 110 tor1l1l'11ta)'~i per t'i'lHere pmti(';t 11(,]10 S)lOlltè\l)('() apostola10 Ili HIllO)'(! !I('r ('ni aveva assllnto (,OlllC} SIIO IllOtlO: .AJ/lo), Ol/II/io /'il/cit. E i,dititi il SIIO ]lmti .. o illl('1l('1to d'nltlore jrjolli'ù HI'IIIPI'P iII lutla lllla fiol'itl11':l eli open'. t.rlldat<-, l'ctl('ntTi('(', T gr