Idrettsglede Geilo IL nr 1 - 2015 - Page 9

9 IDRETTSGLEDE Nr. 1 • 2015 Pensjonistlaget: Positivt samarbeid SkryteBrevet Samarbeidet mellom Geilo Idrettslag og Pensjonistlaget har så mange ringvirkninger at det er vanskelig å redegjøre for alle. Etter at de begynte å samarbeide for et par år siden har det blitt stadig flere tilbud for de eldre i kommunen. – Vi kan ikke få fullrost Geilo Idrettslag nok, sier Claus Quist-Hanssen fra Pensjonistlaget. GODT OG GJENSIDIG SAMARBEID Med over 230 medlemmer er Pensjonistlaget en stor organisasjon i kommunen. I samarbeidsavtalen med Geilo Idrettslag har de lovet bort dugnadshjelp fra sine medlemmer til Geilo IL sine arrangement. Å få de eldre til å stille på dugnader er ingen sak, ifølge Quist-Hanssen er det en anledning til å møtes, være sosial og føle seg nyttig. Tilbake får Pensjonistlaget økonomisk støtte fra Idrettslaget som går til å subsidiere aktiviteter som de arrangerer for sine medlemmer. Denne støtten gjør at laget kan arrangere flere turer, møter og andre aktiviteter, i tillegg til at aktivitetene blir billigere for medlemmene. AKTIVITET FOR BEDRE BALANSE Dette er de praktiske konsekvensene av samarbeidet mellom lagene. I tillegg er det mange positive konsekvenser som ikke kan måles i penger; det å gi eldre møteplasser, aktivitetstilbud og tilhørighet. Både Geilo IL og Pensjonistlaget tilbyr trening og aktiviteter som gir seniorene en mulighet å bruke kroppen. –Trening gir bedre balanse, bedre balanse hindrer sannsynlig- heten for fall og alvorlige skader som koster både kommunen og menneskene mye, forteller Quist-Hanssen når han skal nevne en av de mange fordelene treningen gir. SOSIALE MØTEPLASSER Psyko-sosialt er det også uendelig med fordeler. I aktivitetene som Pensjonistlaget og Geilo IL tilbyr er det et stort sosialt aspekt. – Ensomhet blant eldre er en utfordring, og det er ikke mindre her i kommunen hvor mange av oss bor grisgrendt. Da er disse mulighetene for å kunne møte andre uvurderlig, mener Quist-Hanssen. På treningene til Geilo IL er det alltid samling etterpå, mange kommer bare for dem. Møtene og turene til Pensjonistlaget arrangeres titt og ofte. Her skal det være noe for enhver smak. Samarbeidet mellom de to lagene har med andre ord uendelig mange aspekter som gir positive effekter for alle eldre i kommunen. Et stort og bredt aktivitetstilbud omfavner mange og betyr mye for hver enkelt og omgivelsene. Geilo IL – stipendutøvere Romjulstreffet for våre stipendutøvere har nå blitt en tradisjon. Mandag i romjula møttes 17 av Geilo IL sine 24 stipendutøvere til en uformell matbit og litt informasjon fra Geilo IL. Hyggelig er det også at vi har en mulighet til å treffes på tvers av idrettsgrener og kanskje har vi noe å lære av hverandre? Stipendutøverne er flotte ambassadører for idrettslaget, Geilo og Hol kommune og ikke minst er de forbilder for alle som driver idrett her oppe ved porten til Hardangervidda. Gjennom vinteren har det blitt prestert på fantastisk nivå – gratulerer alle sammen. Geilo IL er stolte av dere. Ordtaket «sultne ulver jakter best» har vært gjennomført på en imponerende måte. Stå på videre alle sammen – vi heier på dere!   Jenterekka f.v: Tiril Sjåstad Christiansen - freeski, Tonje Sekse - alpin, Maria Tviberg - alpin, Annika Moechinger - alpin, Mie Gaustad - alpin, Thea Sørgård - alpin, Karoline Herleiksplass - snowboard, Ane Sandaker Kvittingen - skiskyting • Gutterekka f.v: Martin Garnås Sire - snowboard, Mikkel Kaupang - freeski, Øystein Markegård - skiskyting, Aleksander Fjeld Andersen - skiskyting, Stian Kleivdal - snowboard, Martin Bårtveit - skiskyting, Anders Schiellerup - skiskyting, Mathias Skrede - skiskyting, Pål Kristian Grue Tufte - skiskyting • Ikke til stede: Vetle Sjåstad Christiansen - skiskyting, Eivind Stensvold - skiskyting, Filip Fjeld Andersen - skiskyting, Idar Øyo - skiskyting, Henning Sato - snowboard, Synne Skjøtskift - snowboard