Idrettsglede Geilo IL nr 1 - 2015 - Page 3

| GENERALSPONSORER | | H OV E D S P O N S O R E R | | S A M A R B E I D S PA R T N E R E | ® ® GEILO - 1000 m.o.h. B I D R AG T I L IDRET TSGLEDE T E K S TA N S VA R L I G E Send inn bilder og tekst til daglig leder Espen Nordby Andersen: espen@geiloil.no Mari F. Bjørnstad, Geilo IL v/Espen Nordby Andersen og Kreator Kommunikasjon AS I D R E T T S G L E D E 2 0 1 5: DESIGN OG PRODUKSJON Nr. 1 våren Nr. 2 høsten Kreator Kommunikasjon AS • www.kreator.no bidrag innen 20/3 bidrag innen 1/10 R E DA K S J O N Geilo IL v/Espen Nordby Andersen og Mari F. Bjørnstad G E I L O I D R E T T S L AG E- post adresse: post@geiloil.no Tlf. 32 09 51 50 • Faks. 32 09 51 59 Post- og besøksadresse: Geilo Idrettslag, Lienvegen 85, Geilohallen, 3580 GEILO ORG. LEDER S K A R V E R E N N E T 2 0 1 5: Jarle Uthus mob 959 47 626, jarle-u@online.no ORG. LEDER VO S S - G E I L O (G E I L O) 2 0 1 5: Atle Kleivdal mob 909 45 640 akleivd@online.no