Idrettsglede Geilo IL nr 1 - 2015 - Page 2

2 IDRETTSGLEDE Nr. 1 • 2015 LEDEREN Kjære alle idrettsentusiaster! I skrivende stund er hovedlandsrennet i alpint nettopp avsluttet. Et mesterskap for unge håpefulle alpinister som danner framtida for norsk alpinsport, og samtidig et mesterskap som skaper samhold og vennskap gjennom idretten. At arrangementet får terningkast seks av mange tilreisende deltakere, foreldre og støtteapparat er ikke tilfeldig. Geilo IL har tradisjon for gode arrangementer. Vi er godt vant med gode skussmål, noe vi skal glede oss over sammen. Samtidig må vi minne oss selv på at dette ikke kommer uten god planlegging og god gjennomføring av en dyktig stab, i et godt miljø – hver gang. Gode arrangement skapes i all hovedsak i et godt miljø, på samme måte som våre barn og unge er avhengige av et trygt og godt miljø for å trives. Trives man, kommer også ­gleden, framgangen og selvtilliten. Nettopp miljø vil vi vie litt ekstra oppmerksomhet denne gangen. Et godt miljø kan karakteriseres på mange måter. Kjært barn har mange navn, men noen holdepunkter er ufravikelige når man skal karakterisere et trygt miljø. At vi som lokalt idrettslag, med det ansvaret vi har, tenker langsiktig og legger til grunn de prinsipper man vet skaper verdier for framtida, er en viktig faktor. Enten man ønsker å nå toppen eller man legger lista litt lavere. Idrett handler om å ta ett steg av gangen, ikke ulikt mange andre sider av vår hverdag. Med dette skapes mestring, mestring skaper trygghet og trygghet skaper et godt miljø. Lærer vi våre barn og unge å stole på egne ferdigheter gjennom aktivitet som skaper mestring, skaper vi også grunnlag RO L L E R O G KO N TA K T I N F O R M A S J O N HOVE DSTYRET Nytt styre ble valgt på årsmøtet 25.3.15 etter at dette bladet gikk i trykken. Se www.geiloil.no. Lik oss også på facebook.com/geiloil G R U PPELE DERE Gruppe Alpin Navn Telefon Thordis Hjorleifsdottir 454 87 787 Adresse Jonstøllie 34, 3580 Geilo E-post hjorleifsdottir@hotmail.com Langrenn/skiskyting Fotball Bordtennis Golf Snowboard Sykkel Freeski Torgeir Skrede Knut Erik Hallingstad Finn Sataøen Birger Goberg Jannike S. Herleiksplass Tom Petersen Johnny Kaupang 905 28 753 959 80 041 909 29 355 922 63 478 979 75 151 920 55 574 970 77 999 Geilolie 76, 3580 Geilo Lienvegen 82, 3580 Geilo Trekanten 9, 3580 Geilo Skurdalsvegen 310, 3580 Geilo Kringlemyr 27, 3580 Geilo Geilovegen 36, 3580 Geilo 3580 Geilo torgeir.skrede@ntg.no knut.erik@epostavisen.no finn@geilobtk.no birger@goberg.com jannike@herland-eiendom.no to-pe@online.no jkjk@online.no Telemark Allidrett Giljar Groven Liv F. Christensen 932 23 846 47 28 25 05 Skurdalsvegen 570, 3580 Geilo Tuftebruvegen 8, 3580 Geilo post@giljargroven.com liv@geilosport.no Telefon 32 09 51 51 / 900 19 647 32 09 51 52 / 402 31 351 32 09 51 53 / 924 65 360 Adresse Hjalmevegen 7 E-post espen@geiloil.no Langehaugvegen post@geiloil.no Vestlivegen 44 skarverennet@geiloil.no A D M IN ISTR ASJ ONEN Rolle Daglig leder Sekretær Skarverenns­koordinator Navn Espen Nordby Andersen Toril Øyo Jan Arne Øen for aksept for de valgene ungdommen etterhvert tar – enten det er skole, jobb, idrett, musikk eller andre interesser som er i fokus. For å nå toppen i internasjonal idrett er man avhengig av å ha den indre motivasjonen. Den som av en eller annen grunn stadig overbeviser deg om at ikke noe «biter» på deg, og at det kommer en dag der det er «de andre» som jakter deg. Denne motivasjonen vet man aldri om eller når dukker opp, mens noen har den i seg allerede fra de går i barnehagen. Nettopp derfor er det lov å ha drømmer – det er lov å si hva man har lyst til – og få aksept for dette, uavhengig hvor man legger lista. Gjør man feil eller mislykkes er læringskurven enda brattere og man har et enda bedre utgangspunkt for å ta nye steg. Da er det også viktig at man slår ring om hverandre, har mot til å tilgi og være støttende. I slike situasjoner har vi en stor fordel av å være nettopp det vi er, nemlig et sammensveiset idrettslag hvor «alle kjenner alle». Vi har det beste grunnlaget vi kan ha! Takk for strålende innsats Etter fem år som styreleder i Geilo IL har Espen Bille-Larsen nå valgt å gi seg. Espen har i disse årene gjort en fremragende jobb i et stort og omfangsrikt idrettslag som Geilo IL er. Noe som igjen medfører et stort ansvar. At Geilo IL har utviklet seg i positiv retning i disse årene er det ingen tvil om! Geilo IL med alle medlemmer, grupper, styrer og administrasjon takker Espen hjertelig for innsatsen. Som den engasjerte idrettsentusiasten vi kjenner Espen, håper vi å se han mye i Geilo IL i framtida. Tusen takk Espen! Når dette nummeret ligger i postkassene i kommunen vår, er det få dager til vårt aller største arrangement noensinne, som vi faktisk gjennomfører hvert år. Det er bare å bøye seg i hatten! Vi ønsker alle en riktig god og miljøskapende Skarverennshelg. Ha en flott sommer og høst med langsiktig og tålmodig idrettslagsarbeid. Med vennlig hilsen Espen Nordby Andersen