Idrettsglede Geilo IL nr 1 - 2015 - Page 11

11 IDRETTSGLEDE Nr. 1 • 2015 fotballgruppen i Geilo Idrettslag. De er seks år gamle. Anne Arnegård Kjøl er undervisningsinspektør på Geilo Barne- og Ungdomsskole. Hun er ganske sikker på hvorfor fotball er blitt den store breddesporten på vintersportsstedet Geilo. Og hun har peiling – hun har selv vært fotballspiller i 18 år, og har to engasjerte fotballgutter på 11 og 14 år. – Fotball er en veldig sosial lek, og fotballbanen har blitt et samlingspunkt når skolestarterne skal i gang med bli-kjentaktiviteter. Det er foreldrene som tar initiativ og drar i gang med ball-lek. Solide bånd blir knyttet, før de i det hele tatt har begynt på skolen, sier Anne. Skolen følger opp og legger til rette for fotballspillet. Banen blir brøytet, uten at det blir en sommerlig gressbane av den grunn. – Det er ganske morsomt å se når ungene drar målene ut – spille fotball skal de, selv om det snør, sier Anne. BREDDE OG SAMARBEID Anne Arnegård Kjøl ramser opp positive trekk med fotballgruppen. – De er gode på rekruttering, og de er gode på å beholde spillere. De er god på bredde, og på samarbeid, slik som med Hallingdal Fotballklubb. De er gode på å ta imot og ivareta både jenter og gutter, i alle aldersgrupper. Det er jo Knut Erik som er en ildsjel oppi dette – Jeg tror han bruker hele døgnet sitt på fotballgruppen, sier Anne og fortsetter: – Det er et fantastisk idrettslag. Det vet foreldre fra Geilo og det oppdager nye foreldre fort. Jeg snakket med en «ny» far nettopp, og han sa at han var imponert, over mottakelsen, over tilrettelegging, og ikke minst informasjon – alt var kjempebra. Det er gjengs overalt, sier Anne. Som undervisningsinspektør på en skole som rommer både barne- og ungdomstrinnet, ser hun en stor fordel med fotballen også i et oppvekstperspektiv: – Med så mange engasjerte barn, unge og foreldre, bidrar fotballen til et veldig godt oppvekstmiljø. Alle er selvsagt ikke interessert i fotball, det er også andre idretter som trekker, samt kulturskolen. Tilsammen gjør det at de aller fleste er engasjert i noe positivt. Vi har utfordringer her også, men jeg velger å tro at vi har mindre enn mange andre steder, sier Anne Kjøl. STORE FORBILDER Jørun Brekke er trener for seniorlaget, som er gutter fra 16 år og oppover. Han sier at samarbeidet med Hallingdal Fotballklubb har hatt en utrolig positiv virkning på hele Geilolaget. Det er nå 60–70 spillere fra Geilo som spiller sammen flere ganger i uken på Gol, forteller Brekke. – Her er mange som går på videregående, og de som er veldig aktive får prøve seg i Hallingdal Fotballklubb. Så her har vi ungdommer som trener opptil ti ganger i uken. – Ti ganger i uken? Det er bare syv dager i uken? – De mest aktive spiller to økter for dagen, fem dager i uken. Men det vanligste er 3–4 dager i uken, sier Brekke og utdyper: – Mye av suksessen til fotballgruppen er kanskje miksen av bredde og spissing. Det er plass til de mange yngre spillerne, uten fokus på konkurranse, samtidig som det er muligheter for de som vil videre og til og med ønsker seg en fotballkarriere. – Vi har ganske mange geilinger som nå spiller i 3-divisjon, sier Brekke. Og innimellom sender vi spillerne som hjelpetrenere for klubbene sine. Og det er jo en enorm inspirasjon for syv-, åtte-, niåringer å bli trent av dyktige folk som er fra hjemstedet deres. Dette er spillere som de virkelig ser opp til, avslutter Brekke. rede fra før Fotball er en stor aktivitet alle som 7-, 8-, og len, sko på er ungene begynn knøttecup. med g gan full i de er er ring 9-å For fotballe snø ingen hi ngasjer t ungdom er nd er en bane, ring. Alt som trengs mål og ball – o g and like fotballg ale ungdom re mer.