Idrettsglede Geilo IL nr 1 - 2015 - Page 10

10 IDRETTSGLEDE Nr. 1 • 2015 Fotballgruppen i sterk vekst Fotballgruppen i Geilo Idrettslag har hatt en eventyrlig vekst de siste to årene. I 2012 var det 69 fotballspillere i Geilo Idrettslag over 13 år. To år senere, i 2014, var tallet 140. Det er en dobling av antall spillere på utrolig kort tid. Grunnen er at flere kommer inn og færre faller ut. Og forklaringen på det? En kjempesatsing fra Fotballklubbens side. Leder for fotballgruppen, Knut Erik Hallingstad, sier at det er flere faktorer som forklarer den store veksten. – Vi har satset mye på å få ned frafallet, som tidligere har vært veldig stort i gruppen over 13 år. Og den innsatsen har vært veldig vellykket – vi har klart å beholde spillerne til nitten år og langt over det også, sier Knut Erik. at mor må kjøre datter mil etter mil, flere ganger i uken, til trening, kamper og samlinger. Etter å ha spilt i flere år på hjemmebane, begynte Emilie å spille på