işbirligi (Feb. 2016)

Bir İşbirliğine Dayalı-Öğrenme Sözleşmesi 1. Bu sözleşmenin amacı sınıf üyelerini birbirlerini öğretme ve öğrenmede birbirlerine destek olmaları için organize etmektir. Karşılıklı ilgi ve sorumluluk - yakınlık, otokratik kontrolden ziyade - sınıfın üyeleri arasında tutarlılık oluşturmaktır. 2. Dönemin ilk veya iki haftası oryantasyon dönemi olabilir. Öğretmen konuyu tanıtabilir, toplantılar yönetebilir ve sınıf üyelerinin materyal keşfetmek, ve bununla ilgili kendi düşünce çizgisini geliştirmeye yararlı bulması olası, temel kavramları tanıtabilir. 3. Her işbirlikçi grup kendi biriminin materyallerinden sınıfın geri kalanına karşı sorumlu olacaktır. Grubun üyeleri sınıfın geri kalanına materyali nasıl öğreteceğine ve yapılacak vurguya karar verecek. Grup daha sonra dönemin bir-iki haftası boyunca sınıfı yönlendirecek ve yönetecek. Gruplar yazılı olarak ek bilgi vererek tartışmaya yardımcı olabilir. 4. Her sınıf üyesi sınıftan sorumlu olan gruba karşı bireysel olarak sorumlu olacaktır. Her üye, aynı zamanda kendi hazırlanmasından ve sınıf tartışmasına katkıda bulunmaktan sorumlu olacaktır. Ve her üye kendi grubunun üstlendiği materyal hazırlama ve sınıfın yönlendirilmesindeki işlerinden sorumlu olacak. 5. Öğretmenin sorumluluğu dersin konusunu ve yazılı gereksinimleri dönem başlamadan önce belirlemek olacaktır. Her ikisi sınıf ile müzakereyle revize edilebilir. Öğretmen ayrıca, yönlendirme sağlayacak ve arabuluculuk edecek, değerlendirme sürecinde yargıç olarak ve sınıfın daimi kaynağı olarak davranacaktır. Öğretmen, yeteneğinin sınırları içinde, istek üzerine kaynaklar ve danışmanlık sağlayacak ve aynı zamanda o çalışmalarında sınıfına yararlı olabileceğini düşündüğü bilgileri istenmeden sağlayacaktır. Öğretmen istek üzerine bir bütün olarak sınıfa, her öğrenme grubuna ve sınıfın her üyesine istişare için hazır olacaktır. O sınıfın üyeleri ile dönem içinde en az bir kez bireysel görüşmeler yapacak. Herhangi bir zamanda herhangi bir sınıf üyesi, öğretmenin rehberliğinde bağımsız olarak öğrenmeyi tercih edebilir. 6. Sınıf üyeleri değerlendirme için birbirlerine ve öğretmene sorumlu olacaktır. Her öğrenci kağıdı en az iki sınıf üyesinden oluşan bir jüri tarafından okunacak ve yazılı olarak değerlendirilecektir; Bu nedenle, her öğrenci her kağıt için kendisini bir jüri üyesi olarak yazdığı iki sayfayı okuyacak. öğrenci jürisi her kağıdı değerlendirdikten sonra, öğretmen onu, öğrenci eleştiri görüşünü kendisininki ile tartmak, kendi yazılı yorumunu sağlamak ve eğer gerekliyse bir puan vermek üzere, okuyacak ve değerlendirecek. 7. Dönemde iki kez (ara dönem ve dönem sonu) sınıf üyeleri, kendi eserlerini, kendi grubunun çalışmalarını, bir bütün olarak sınıfı ve öğretmen katkısını değerlendirecek. Ayrıca bu zamanlarda bir bütün olarak sınıf, işlenen konuyu yeniden özetleyecek. Dönemin değerlendirilmesi sırasında konuyu tutarlı, kesintisiz düşünmeyi temin etmek amacıyla, dersin doğası ile süreci tartışmak bu sınırlı süreler içine kanalize edilecektir. (Bruffe 1973, s. 638-639)