HR viesti 5/2018 - Page 9

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2019 -KAMPANJASSA ON MUKANA JO ENNÄTYKSELLISET 470 TYÖNANTAJAA! VA LISEN STUUL K E S ÄT YÖ N AT T PERIA Tarjosimme kesällä 2018 yli 65 000 vastuullista kesä- työpaikkaa. Haastamme työnantajat kehittämään käy- täntöjään ja tarjoamaan suomalaisille nuorille entistä onnistuneempia kesätyökokemuksia vuonna 2019! EET eu d en m u 004 Oik Kesätyössä teet hyvän ensivaikutelman tule- vaisuuden osaajiin FINGRID vä hak ija 0 01 H y kaisuus ja su us tasapuoli Rakennat positiivista työn- antajamielikuvaa ja vaikutat toimialasi vetovoimaisuuteen ielekäs 002 M ko ke m u s ht 005 Ko alkka uullinen p uu ke s a d Kannat vastuun nuorten työllistämisestä ja työelä- mätaitojen opettamisesta H E L S I N G I N K AU P U N K I TULE MUK A AN KEHIT TÄMÄ ÄN SUOMAL AISTA KESÄT YÖTÄ! työ KU N TA R E K RY r eh d y t y 0 0 3 Pe 006 Kir n i.o r Saat apua kesätyöhön ja rekrytointiin liittyvien käy- täntöjen kehittämiseen ABB SEUR A A MEI TÄ : KEMIRA s ja ohjaa ösopimus jallinen ty minen ja todistu ittau o m l i / g s du Saat käyttöösi kampan- jamateriaalin ja Vastuulli- nen kesäduuni -logon METSÄ GROUP