HR viesti 5/2018 - Page 7

MITÄ YRITYKSESI TYÖKYKYTUTKASSA NÄKYY? HENKISET VOIMAVARAT SAIRAUS- POISSAOLOT EN N YÖKYKYJOHT IVA T AM O IN AK EN TYÖTAPATURMAT TYÖKYKY- RISKIT TYÖKYVYTTÖMYYS- ELÄKKEET Kehitimme uuden tekoälyä hyödyntävän työterveyshuollon toimintamallin. Mehiläinen Työkykytutka mahdollistaa työkykyriskien havaitsemisen ennakoi- dusti. Kohdennettujen työterveyshuollon palveluiden ja tuen avulla varmistat, että jokainen työntekijäsi saa arjessaan omaa työkykyään ja työn vaatimuksia vastaavan palvelun ja tuen, jolla pystytään ennaltaehkäisemään työkyvyn las- kua, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä sekä pidentämään myös työuria. Tutustu palveluun ja luotsaa yrityksesi työhyvinvointi uudelle tasolle: mehilainen.fi/yrityksille/tyokykytutka Pidä yrityksesi tärkein resurssi 100% kunnossa.