HR viesti 5/2018 - Page 57

JOTBAR UUDISTAA KÄYTTÖLIITTYMÄNSÄ JotBar uudistaa käyttöliittymänsä ja aloittaa uuden Käyttöliittymä palvelee myös HR-tarpeita järjestelmän pilottikäytöt vuonna 2019. Uusi käyttöliittymä Käyttöliittymä tarjoaa ratkaisuja työntekijän elinkaaren on intuitiivinen ja helppokäyttöinen ja tarjoaa kattavia hallintaan ja jokaisen henkilön taakse rakentuu kattava ominaisuuksia HR-tarpeisiin. Käyttöliittymän käytettävyys työprofiili. Työprofiilista saadaan helposti esim. työsuhteen mukailee yleisimpiä sovelluksia ja sivustoja, jonka ansiosta tyyppi, palkkalaji ja työsopimus. Myös työsuhteen käyttö ei edellytä pitkiä koulutuksia ja tiedostorakenteiden päättymisilmoitus voidaan tehdä suoraan järjestelmässä. opettelua. Käyttöliittymän tietosäiliöt ja tiedonsiirto ovat Lisäksi käyttöliittymästä saadaan tietoa työntekijän koulutuk- salattuja ja käyttöliittymä vastaa henkilötietosuojalain sista ja osaamisesta sekä työluvista. Järjestelmään voidaan raken- vaatimuksiin. taa myös automatisoituja ilmoituksia lupien vanhenemisesta. Alustariippumaton ja helposti Työkalut jatkuvaan kehitykseen kustomoitava ratkaisu Käyttöliittymässä voidaan asettaa tavoitteita ja seurata Uusi käyttöliittymä on alustariippumaton ja toimii niiden täyttymistä tukena esimiehen ja työntekijän välisiä kaikissa selaimellisissa laitteissa. Käyttöliittymä on kehityskeskusteluja. Järjestelmään voidaan räätälöidä helposti kustomoitavissa erilaisten asiakkaiden tarpeisiin, mahdollisuus antaa palautetta työesimiehestä ja työolosuhteista. tarjoten edullisen ratkaisun kevyeen seurantaan Käyttöliittymässä voidaan luoda myös poissaoloraportteja, samalla, kun sen kattavat ominaisuudet mahdollistavat joiden ansiosta säännöllisiin poissaoloihin ja jatkuviin ylitöihin työajanseurantajärjestelmän laajentamisen mm. paikalliseen voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa. n sopimiseen. Lisätietoja: www.jotbar.fi NIMITYKSET Markkinointi-instituutti Automaatiotekniikan insinööri Marjo Heijari on nimitetty rekrytointikonsultiksi Markkinointi-instituuttiin 3.9.2018. Heijarin erityisosaamista ovat täydennyskoulutus- ja rekrytointipalvelut yritysten muutostilanteissa. Hän on työskennellyt aiemmin Aalto University Executive Education Oy:ssä ja Barona Group Oy:ssä. 5/2018 HR viesti 57