HR viesti 5/2018 - Page 55

KOKONAISVALTAISEN TYÖHYVINVOINNIN KESKIÖSSÄ UUDISTUMINEN Hälsä on kolmen veljeksen kauppatieteilijä Jannen, lääkäri Larin ja liikuntatieteilijä Henri Karjulan perheyritys, joka tar- joaa työhyvinvointivalmennusta. Hälsan hyvinvointijohtaja ja WGH 2019 -puheenvuoropitäjä Henri Karjulan mukaan koko- ”Toisena isona teemana on työyhteisötaidot. Arvostavassa naisvaltaisessa työhyvinvoinnissa on kolme tasoa, joita kaik- kia yhdistää punaisena lankana uudistuminen ja jatkuva kehit- ja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa on tärkeää erottaa, että tyminen. minkälainen vuorovaikutus kuuluu kotiin ja minkälainen työ- ”Silloin kun ihmisellä ja työyhteisöllä kehitys loppuu, niin paikalle. Kun työyhteisötaidot ovat hyvät ja on olemassa sel- hyvinvointi alkaa laskemaan. Ihmisen pitää olla jatkuvasti val- keät pelisäännöt, joiden puitteissa toimia, niin työnteko on hel- mis uudistumaan ja kehittämään. Kun uudistusta tapahtuu, niin pompaa.” ”Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, on itsensä johtamisen sekä yksilö että työyhteisö voivat entistä paremmin ja vierivä kivi ei pääse sammaloitumaan”, Karjula kertoo. Nykypäivän työhyvinvoinnissa korostuvat kolme asiaa: vuorovaikutteinen johtaminen, työyhteisötaidot sekä työnteki- taidot. Jokainen työntekijä on pohjimmiltaan vastuussa omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Tämä lähtee itsetuntemuk- sesta, arvoista sekä psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.” ”Työhyvinvoinninjohtamisessa kaikki lähtee liikkeelle hen- jän itsensä johtamisen taidot. ”Tämän päivän työntekijät arvostavat miltei eniten esimie- hen vuorovaikutustaitoja. Esimiehen on tärkeää ymmärtää, kilöstöjohtamisen vuosikellon tekemisessä, jossa me pystymme auttamaan”, Karjula toteaa. n että milloin on koutsi, milloin manageri ja milloin kuuntelija, jotta työntekijät pääsevät maksimaaliseen kukoistukseen.” Lisätietoja: www.wgh.fi ENSIMMÄINEN KOLMOISAKKREDITOITU COACHING-OHJELMA SUOMESSA Lanseeraamme keväällä 2019 Henley Professional Certificate in Coaching -ohjelman, joka on ensimmäinen kolmoisakkreditoitu c ­ oaching- ohjelma (AC, ICF, EMCC) Suomessa. Sen valmentajat edustavat coaching-alan huippua maailmalla. Sertifikaatin suoritet­tuaan osallistujat voivat jatkaa opintojaan maisterin tutkintoon Henley MSc in ­Coaching and Behavioural Change -ohjelmassa. Uusi ohjelma sopii erinomaisesti johtajille, coacheille ja kaikille ammatinharjoittajille, joilla on aiempaa coaching-kokemusta tai jotka haluavat kehittyä ­ammatticoacheiksi. Henley on yksi Euroopan arvostetuimmista liikkeenjohdon kouluista, joka on yli 70 vuoden ajan auttanut johtajia kehittämään ­itseään. Financial Times ja The Economist ovat toistuvasti valinneet Henleyn maailman 50 parhaan business-koulun joukkoon. Olemme yksi maailman harvoista business-kouluista, joilla on kolmoisakkreditointi (AMBA, EQUIS, AACSB). Suomessa tarjontaamme kuuluu lisäksi Henley E ­ xecutive MBA -tutkinto sekä räätälöityjä ja avoimia johdon koulutusohjelmia. n Kiinnostuitko? Lisätietoja ohjelmasta antaa Juha Malmivaara, juha.malmivaara@henley.fi Voit myös tulla tapaamaan Juhaa HRx 2018 -tapahtumaan Henleyn osastolle 24! 5/2018 HR viesti 55