HR viesti 5/2018 - Page 50

2018 TAPAHTUMA TÄYTTYI INHIMILLISISTÄ KOHTAAMISISTA Seitsemättä kertaa järjestetty Esimies & Hen kilöstö -tapahtuma kokosi tänäkin vuon- na mes suhallin täyteen innokkaita henki- löstötyön ammattilaisia, sekä esimies- ja johtotehtävissä toi mivia ammattilaisia. Yri- tyspartnereiden ja näyt telyosastoilla vierai- lujen lisäksi kävijöillä oli mahdollisuus kuulla useita puheenvuoroja omaan työhönsä liit- tyen. Ajan harjalla tuntuivat olevan etenkin Maaret Kallion puheenvuoro inhimilli sestä työpaikasta, Susanna Rahkamon puheenvuo- ro luovuu desta ja huippuasiantuntijuudesta, sekä Panu Luukan mahtipontinen puheen- vuoro yrityskult tuurista. Tänä vuonna lavoilla nähtiin myös taval lista enemmän kysymyksiä, sillä ohjelmaa eteen päin jouhevasti olivat vie- mässä moderoijat, jotka toimivat itsekin hen- kilöstöasioiden ammattilaisi na: Jonna Jantu- nen Valmennustriosta sekä Taneli Rantala ja Jukka Joutsiniemi Liftediltä. TAPAHTUMASSA KOETTIIN AINUTLAATUINEN PAKOHUONEPELIKOKEMUS ! InsideOut Productionin ja Avis autovuokraamon yhteistyössä toteuttama ainutlaatuinen pakohuonepeli oli menestys. Pakohuonepelin leikkimielise- nä ideana oli päästä mahdollisimman nopeasti ulos liian pitkään venynees- täpalaverista. Pakohuonepelikokemus järjestettiin nyt ensi kertaa Suomes- sa messutapahtumassa ja tällä kertaa vielä pakettiautossa. Rohkeita kisaajia löytyi molempina päivinä tapahtumavierailijoiden joukosta, mutta tässä vielä erityiskiitos erikseen kutsuttuun tempaukseen osallistuneille (kuvasta vasemmalta): Mari Salovaara, tapahtumatuottaja, Tampereen messut; PiritaLamberg, Business Director, Rantalainen Yhtiöt; Annaelisa Huhtala, Digital Marketing Specialist, AAC Global; Elina Borgenström, Financial Adviser, Rantalainen Yhtiöt. 50 HR viesti 5/2018