HR viesti 5/2018 - Page 46

MUSTAA VALKOISELLA SOPIMUSTIETO.FI RAIVAA ASIAKIRJAVIIDAKON PK-YRITYKSEN PUOLESTA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: SUOMEN SOPIMUSTIETO OY Yritysten toiminta perustuu viime kädessä erilaisiin sopimuksiin. Lataa arvoa yritykseen Monet suomalaiset pk-yritykset ovat perinteisesti luottaneet suul- Marko Tepon mukaan Suomessa on liian helposti ”menty lisiin sopimuksiin, joiden tulkinta voi kuitenkin osoittautua myö- piiloon” sen taakse, että myös suullinen sopiminen on val- hemmin varsin kimurantiksi. Varatuomari Marko Teppo huomasi takunnassa sallittu. Aina se ei kuitenkaan ole fiksua pitkällä muutama vuosi sitten, että kirjalliset sopimukset jäävät usein tähtäimellä. Tepon mukaan, kun yritystä ollaan myymässä, täysin solmimatta ja talossa kuin talossa mennään suullisten ei näytä kovin hyvältä, jos yrityksen sopimuksista ja sitou- sopimusten varassa. muksista on kaikenlaista suullista mutu-tietoa tyyliin ”näin Teppo perusti Sopimustieto-nimisen yrityksen vuonna 2015, jotta ”asiakirjamaailma” saataisiin linkitettyä osaksi yrittäjien me on aina tehty”. ”Yritysostoissa tehtävä due diligence kohdistuu nimen- arkea mielekkäällä tavalla. Juristit eivät ehkä ­Sopimustiedon omaan sopimuksiin ja sitoumuksiin. Jos yritystoiminnan palveluista ilahdu, sillä sen Sopimuskoneen kautta yritykset saa- asiakirja- ja sopimusdokumentaatio on hyvässä kuosissa, vat valmiit, päivittyvät asiakirja- ja sopimussisällöt miltei mihin tämä luo yritykselle arvoa”, toteaa Teppo, joka on ollut tahansa yritystoiminnassa tarvitsemaansa dokumenttiin. Palve- mukana noin 50 yritysjärjestelyssä. lussa on myös sähköinen allekirjoitus S ­ opimusSign ja automaat- tinen arkisto. Kun dokumentit ovat ojennuksessa, pitkää päivää tekevä yrittäjä voi saada elämäntyöstään paremman korva- ”Erilaiset HR-toimintoon liittyvät asiakirjat ovat meillä iso uksen firmaan myydessään – asia, jota juoksuhaudoissa ei fokus, mukana ovat esimerkiksi työsopimus, työtodistus, lomau- kenties tule ajatelleeksi, kun on pakko painaa laput silmillä tusilmoitus ja vaikkapa harjoittelijasopimukset”, Teppo kuvailee. eteenpäin. Sopimustieto Oy:llä on tuhatkunta yritysasiakasta, joista Sopimustiedossa työskentelee 16 ihmistä, jonka lisäksi tilitoimistoja noin 300. ”Aika moni asiakas on liikkeellä 5–8 koodaria kehittää palvelua eteenpäin. Tavoitteet nimenomaan työsuhdekärjellä ja arvostaa sitä, että ovat korkealla: vuonna 2020 Sopimustiedolla pitäisi olla Sopimuskoneessa on valmiita ja juridisesti korkealaatuisia 10  000 asiakasyritystä ja 1  500 tilitoimistoa pelkästään sopimus­sisältöjä.” Suomessa. n 46 HR viesti 5/2018