HR viesti 5/2018 - Page 45

Astetta sujuvampaa HR:ää Täydellinen päivä? Meille se tarkoittaa hyvää flow’ta, antoisia kohtaamisia ja työn iloa – sekä helppokäyttöistä HR-järjestelmää, johon on koottu kaikki HR-tiedot selkeäksi kokonaisuudeksi. Sympa HR yhdistää rekrytoinnin, henkilöstöhallinnon ja osaamisen kehittämisen. Se on suunniteltu tukemaan päivittäistä työntekoa, olipa työympäristösi monikansallinen yhtiö tai startup. Järjestelmä kasvaa yhdessä organisaatiosi kanssa, ja asiakastukemme pitää huolen siitä, että kaikki sujuu mutkattomasti. Liity HR:n edelläkävijöiden joukkoon! sympa.fi Automatisoinnista normi Toimitusjohtaja Krister Juselius JotBar Solutions katsoo, että työn suunnittelun digitaaliset työkalut muuttavat kenttää nopeasti mutta varmasti. ”Seuraava askel on automatisoida kaikki ne prosessin vaiheet, jotka ylipäänsä on mahdollista automatisoida”, hän toteaa. Juseliuksen mukaan tietojärjestelmät mahdollistavat jo nyt vaikka mitä, mutta yritykset eivät aina osaa ulosmitata hyötyjä ulos systeemistä. ”HR-järjestelmät tuottavat paljon erilaista tie- ” Työpaikoilla on monta työntekijäsukupolvea yhtä aikaa ja ne arvostavat eri asioita. toa, joiden hyödyntäminen ei vielä ole täysimääräistä”, hän toteaa. Juselius peräänkuuluttaakin HR-järjestelmien toimitta- jilta vastuuta: asiakkaita pitää opettaa, miten järjestelmien millä.” Positiivista on Juseliuksen mukaan se, että yhä useam- käyttö saadaan optimoitua. mat yritykset ovat nyt tajuamassa tämän. Hänen mukaansa yritysten HR-osastoilla ei sinänsä ole tie- ”Työpaikoilla on monta työntekijäsukupolvea yhtä aikaa ja toteknistä osaamisvajetta, vaan kysymys on enemmänkin siitä, ne arvostavat eri asioita. Selvää on kuitenkin se, että kun nuo- että eri yrityksissä ollaan kehityksen eri vaiheissa ja epätietoi- ret tulevat työelämään, palkka ei ole enää se ainoa juttu, millä suus vallitsee. on merkitystä. Nuorempi sukupolvi haluaa mielekästä työtä, ”Ei aina tiedetä, mitä prosessi vaatii ja mikä on tarkoituk- senmukaisin tapa toimia”, hän toteaa. Juseliuksen mukaan jota voi olla itse mukana suunnittelemassa”, Juselius toteaa. Sekin tiedetään, että työ ei ole aina kivaa. Silloin auttaa, HR:n bisnesosaaminen punnitaan väistämättä siinä, miten jär- että tiimi on motivoitunut ja jaksaa puskea eteenpäin myös ne jestelmät rakennetaan liiketoimintaa ja sen tavoitteita tuke- rankat päivät. maan. ”Tässäkin kohtaa korostuu hyvä ilmapiiri työpaikalla ja se, että siellä oikeasti viihdytään.” Mikä kirittää kasvua? Justelius huomauttaa, että tietojärjestelmät tuovat ryhtiä Pelkät euronkuvat silmissä ei sentään tarvitse rynniä eteen- myös etätyöskentelyyn, joka on varsinkin tietotyöläisten suo- päin. Juselius harmittelee, että digityökalut mainitaan usein siossa. ”HR-järjestelmät voi rakentaa sellaisiksi, että niissä yksinomaan tehokkuusnäkövinkkelistä, vaikka uudet työkalut säilyy järkevä läpinäkyvyys. Tällöin organisaatiossa kai- nostavat paria muutakin tärkeää asiaa. killa on jonkinlainen näkymä siihen, missä porukka on ja ”Me olemme huomanneet, että myös ihmisten työviihtyvyy- teen ja työmotivaatioon voi vaikuttaa paremmilla HR-järjestel- mitä tekemässä.” Samalla vältetään väärinkäsitykset ja turhat puheet.  n 5/2018 HR viesti 45