HR viesti 5/2018 - Page 38

TRANSVAL JA KEUDA KEHITTÄVÄT OSAAMISTA YHTEISTYÖSSÄ TEKSTI: KAISU VENHO KUVA: TRANSVAL GROUP Työelämän nopea digitalisoituminen tuo uusia toimintamalleja ja tehtäväkuvat muuttuvat. Keuda ja Transval varmistavat yhteistyössä, että molemmat organisaatiot pysyvät mukana kehityksessä. Transval on sisälogistiikan palveluihin keskittynyt yritys. esim. projektinjohtamista. Lisäksi on järjestetty Liiketoiminta-alueena ovat Suomen lisäksi myymäläpalveluiden seminaaripäiviä eri aiheista. osalta myös Baltian maat. Transvalin palveluksessa on 3  500 Yhteistyön kehittäminen alkoi vuonna 2014 ja logistiikka-alan ammattilaista, joista 3 200 työskentelee yhteisymmärrys koulutustoiminnasta sekä osaamisen Suomessa ja 300 Virossa ja Latviassa. Keski-Uudenmaan kehittämisestä on löytynyt. Koulutuksia seurataan nk. koulutusyhtymä Keudalla on 11 toimipistettä, joista yksi laatusilmukan palautteen avulla. Ohjausryhmä kokoontuu Keravalla lähellä Transvalin Vantaan pääkonttoria. Keudassa 2–3 kertaa vuodessa keräämään kokemuksia ja palautetta. on n. 7 000 opiskelijaa ja logistiikka-ala on vahvasti mukana Transvalin toimintaa ohjaavat yrityksen arvot: koulutustarjonnassa. Koulutuksen reformi on tuonut muutoksia suoraselkäisyys, keskinäinen arvostus ja yhteistyö mm. siten, että ammatilliseen koulutukseen on jatkuva haku ja sekä jatkuva kehittäminen ja innovatiivisuus. Muuttuva tutkintojen henkilökohtaistamiseen panostetaan. lainsäädäntö sitoo sekä työnantajaa että kouluttajaa ja panee miettimään, mihin resurssit kohdennetaan. Keuda tarjoaa kumppaneilleen henkilöstön kehittämistä Transval Akatemia kouluttaa paljon työpaikalla. yhden luukun periaatteella. Transvalin henkilöstö on Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen suorittanut eritasoisia tutkintoja, perus-, ammatti- ja kehittämisen suunnitelma, jolla on esimiehen ja johdon erikoisammattitutkintoja joko omissa ryhmissä tai yleisissä tuki. Työpaikkaohjaajat ovat opiskelijan tukena ryhmissä. Lisäksi on oppisopimuskoulutusta, työelämässä kaikissa vaiheissa. He ohjaavat ja arvioivat osaamisen pakollisia korttikoulutuksia sekä esimies- ja johtamiskoulutuksia kehittymistä.   n 38 HR viesti 5/2018