HR viesti 5/2018 - Page 19

”Monet organisaatiot peräänkuuluttavat tässä jatkuvassa muutoksessa omalta henkilöstöltään vastuunottoa, itseohjautu- vuutta ja sitoutumista”, listaa Stara ja lisää, että rima nousee korkealle siksikin, että muutosta on mahdotonta hallita täysin. Samalla monet työntekijät etsivät merkitystä niin työelä- mään kuin elämään laajemminkin. ”Nykyään ihmiset tunnis- tavat työn vain yhdeksi elämän osa-alueista ja löytävät monia muita tapoja toteuttaa itseään”, Stara huomauttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ellei yritys saa kipinää syttymään työntekijän silmiin, on paljon mahdollista, että tämä on kohta ”läsnä” vain fyysisesti ja palkanmaksun vaatimissa rajoissa. ” Yrityksen liiketoiminnallinen uudistuminen vaatii myös sisäisten toimintamallien uudistamista. Värikartta avuksi! Mikä sitten neuvoksi? Stara itse on löytänyt valmennuksiin hyödyllisen työkalun belgialaisen Fredric Laloux’n ajattelusta. Laloux’n kirjassa Reinventing Organizations (2014) esitellään organisaatioiden kehittyminen värikarttana, jonka korkein taso on syvän sinivihreä teal. Laloux’n pääteesi kuuluu, että työyhteisöt ja organisaatiot ovat kehittyneet vuosisatojen var- rella brutaalista punaisesta yhä viileämpiä värejä kohti – ja matka jatkuu yhä. Reinventing Organizations kertoo, että susilaumamai- sen punaisen jälkeen tulee meripihkan värinen armeijatyyppi- nen organisaatio, jossa johdetaan tiukasti komentoketjuissa ylhäältä alas. Tämä beige-malli toimi hyvin, niin kauan kuin maailma ympärillä ei muutu. Seuraava taso on oranssi, joka viittaa hyvin öljyttyyn, sak- salaistyyppiseen teollisuusyritykseen, joka tikkaa tulosta kuin kone. Oranssi kone alkaa kuitenkin yskiä, kun taloudellisen voiton maksimointi ei enää riitäkään motivoimaan työnteki- jöitä – tai sitten voi käydä niin, että konemaisen organisaation ”Esimerkiksi yrityksen liiketoiminnallinen uudistuminen vaa- tii myös sisäisten toimintamallien uudistamista”, hän toteaa. reagointinopeus ei enää riitä ympäristön muutoksen vauhtiin. Vihreällä tasolla ollaankin ketterämpiä. Vihreissä organi- ”Tämä taas vaatii onnistuakseen useimmiten koko organisaa- saatioissa etusijalla ovat asiakastyytyväisyys, työntekijöiden tion toimintakulttuurin kehittämistä.” sitoutuminen työhönsä ja yhteinen arvopohja. Vihreän ideolo- gian mukaan yrityksen johdon tehtävänä on poistaa esteet Loikka tuntemattomaan asiantuntijatyön edestä. Softafirmojen ykkösväri vihreä mini- Yritystoiminnassa on silloin tällöin murroskohtia, jolloin riskit ja moi esimiesten määrän ja suosii kokeilukulttuuria. mahdollisuudet on syytä ottaa tiukkaan syyniin. Tällaisia ovat Teal nokittaa kuitenkin vielä tästäkin. Tealissä olennaista mm. siirtyminen tuotemyynnistä palvelumyyntiin, asiakaskoke- on luottamus, ihmisten näkeminen kokonaisvaltaisesti ja itse­ muksen ottaminen strategian keskiöön tai vaikkapa asiantunti- organisoituminen. Teal-organisaatiossa ihmiset toimivat verkos- juuden tai kumppanuusroolin lunastaminen. tomaisesti yhteisen merkityksellisen tavoitteen eteen. 5/2018 HR viesti 19