HR viesti 5/2017 - Page 56

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. UUDISTIMME KOKOUSHUONEIDEN RESEPTIÄ TEKSTI: KAISA SIIPILEHTO KUVAT: MESSUKESKUS ”Ei ole yhdentekevää millaisessa tilassa työskentelet tai kaltevuutta ja korkeutta. Helposti siirreltävät kalusteet muuntau- kokoustat koko päivän. Myös väreillä on väliä”, toteaa tuvat päivän ohjelman mukaan, vaikka luokkamuodosta ryh- Nanna Ihamäki, joka hyödyntää villisti värejä, kuoseja ja eri- mätyötilaksi. Siellä 40 kokoustajaa tapaa letkeästi ja pinniste- laisia materiaaleja. Messukeskuksessa designerina työskente- lemättä. Laadukkaan LCD-näytön kautta näytettävä materiaali levä sisustusarkkitehti haluaa suunnitella tiloja, jonne halutaan näkyy selvästi myös kauimpana istuville. tulla uudelleen. ”Perinteinen kalustus ei enää riitä. Ennen asiakas teki sisäl- RENTO on ikkunaton, joten ilmavuuden ja valoisuuden lisäämistä on tuotu vaaleilla sävyillä, raikkaalla ja iloisella lön tilaan: valkoisille seinille kiinnitettiin kokouksessa synty- tapetilla sekä värillisillä kalusteilla. Tapetin keltaiset sävyt viit- neet materiaalit. Nykyisin halutaan, että tila tarjoaa jo itses- taavat aurinkoon, valoon ja iloisuuteen. Keltaisen sanotaan sään elämyksiä. Messukeskuksen visio on olla elämyksellisin, lisäävän keskittymistä, joka sopii koulutustilanteisiin. Kalustei- sosiaalisin ja tuloksellisin kohtaamismedia – myös tilojen puo- den vihreä on viittaus luontoon, joka rauhoittaa ja rentouttaa. lesta”, Ihamäki jatkaa. Sehän istuu, sillä tilan nimi RENTO. USVA on myös ikkunaton ”Kuuntelemme asiakkaita, keräämme kehitysideoita ja 40 kokoontujan tila, joka herättää päivään sinisissä tunnel- uudistumme jatkuvasti, jotta asiakkaamme voivat tavata toimi- missa. Tilaan vaihdettiin lasiovi, joka päästään luonnonvaloa vassa kohtaamisympäristössä. Hiljaisimpina aikoina remon- sisään. ”Ihanan rauhallinen tila. Täällä haluan järjestää seu- toimme rutkasta. Kesällä 2016 Messukeskuksen kokous­ raavan tilaisuuden”, asiakas hihkui USVAn nähtyään. maailman yleistilojen viihtyvyyden lisäksi paransimme kokous­ huoneiden ergonomiaa ja lisäsimme ripauksen elämykselli- syyttä. Syksyllä USVA ja NAMU avasi ovensa astetta aistik- kaampaan kokouspäivään.” ”Ergonomia heijastuu työhyvinvointiin, mikä vaikuttaa yri- tysten kilpailukykyyn. Kun töissä voidaan hyvin, työntekokin on tehokkaampaa”, Nanna kertoo. Nannan kädenjälki näkyy uusituissa teemakokous­tiloissa, jotka ovat ihastuttaneet erilaisuudellaan. Hän toi toimi­tiloista totuttua muunneltavuutta ja yksilöllisyyttä kokoustiloihin. RENTO-tilassa asiakas voi pituutensa mukaan säätää pöydän 56 HR viesti 5/2017 SUOMI-salin tuoleissa vaihtelee kolme eri vihreän sävyä, mikä saa kanervametsikön elämään.