HR viesti 5/2017 - Page 31

ERGONOMIAN ESIINMARSSI JATKUU VAHVANA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: ONGO®GMBH Muutaman vuoden sisällä ergonomiasta käytävä keskustelu on ”noussut uudelle tasolle”, toteaa Top-Cousins Oy:n toimitusjohtaja Robert Skurnik. Perin harvassa ovat nyt ne yritykset, joissa ergonomian merkitystä ei tiedosteta, ainakin pintapuolisesti – ja sekin jo ymmärretään, että panostamalla ergonomiaan saadaan terveempiä ja tuottavampia työntekijöitä. ”Keskustelu on siirtynyt koko ajan enemmän ja enemmän ”Sairauspoissaolojen kustannukset ovat jo yksinään sel- ennaltaehkäisevään suuntaan, eli siihen, että ongelmiin käy- lainen taloudellinen seikka, joka saa työnantajat miettimään dään käsiksi ennen kuin ne räjähtävät käsiin. Tämä kertoo uusiksi ergonomiaa”, Skurnik toteaa. siitä, että yrityksissä on uudenlaista ja kauaskantoisempaa ajattelua työhyvinvointiin liittyen”, toteaa Skurnik, joka on ollut Dynaamisempi on parempi alalla jo vuodesta 1981. Myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön antamat Skurnikin mukaan iso kiitos muutoksesta kuuluu työfysio- ohjeistukset tähtäävät staattisen istumisen vähentämiseen. terapeuteille, jotka ovat väsymättä vieneet hyvää sanomaa Kaiken aikaa kehitetään uusia, innovatiivisia ratkaisuja, joilla eteenpäin – silloinkin kun kulmahuoneista kuuluu murinaa ja staattisen istumisen katkaisu nidotaan luontevaksi osaksi marinaa kustannuksista. työtä. ”Haasteet sinänsä ovat pysyneet toimistotyössä aika ”Lehdistä on saatu lukea jo jonkin aikaa, että istuminen samanlaisina. Edelleenkin kysymys on siitä, että ihmiset pitää tappaa – ja nyt tulee koko ajan ratkaisuja, joiden avulla saa- saada liikkeelle monipuolisemmin.” daan lisää liikettä ja vipinää konttorien arkeen.” Kun multispace yleistyy konttoreissa, työpaikoille saa- Koko skaala käyttöön daan erilaisia tiloja, jotka sopivat tiettyyn funktioon – tai Viime aikojen trendejä on ollut työpisteen säädettävyys säh- vaikka mielentilaan. Skurnik toteaa, että vaikkapa jättimäi- köpöytien lyödessä itseään isosti läpi. Samalla työntekijälle nen lököttelytuoli voi olla omiaan, jos halutaan houkutella tulee mahdolliseksi käydä läpi erilaisia työasentoja päivän luovia e ­ nergioita esiin. aikana, staattisesta istumisesta aktiivisten puoli-istuvien asento- jen kautta aina seisomatyöhön saakka. ”Ja esimerkiksi palaveriin mennessä neukkarin pöytä saat- ”Kaikenlainen monimuotoisuus on hyväksi.” Samaan hen- genvetoon hän muistuttaa, että aina ei tarvita edes rahaa aktiivisemman työelämän rakentamiseksi: esimerkiksi kävely- taa olla jo valmii 6&FWGGR6V6֗7Ff'FV( FWL:L:B6W"fW&fF6FƖVF&7FfW'F斲fद76VVWL:B֗7<:L:FW&v֖6w&( 76 :FfGL:FV6W6W&6L:BWGL:@f'6FfƗ7FWGL:BW&v֖ƗVVWGFfB"VRFWf7F( ;gL;g&WFV:N( F6V7FG;g :G&2ЦV6B&G6WBG;fffFVBL;l:B76fR6L:B&V֖֗L:BVV:F:GL:FP&W7W'76B&6W76BƗ<:F6;fGBFBfBV֖VR֗FGFf76:F7<:B676F76VVFRVPL:BvVVVf:GL:FL;f:B:FL;l;f( g66VFfFVWFF'fRV7<:B7l:F:N( 7VЦ6W&斲R#p"fW7F3