HR viesti 5/2017 - Page 26

vyyttä siitä, kuinka monen pisteen arvoiseksi IAPP koulutuksen katsoo. Valttikortti työmarkkinoille Ulf Kurtén sai paikan 12.9. pidetylle Contribyten Leading SAFe (Scaled Agile Framework) -kurssille. Kahden päivän kurssilla käytiin läpi Lean- ja Agile-pääperiaatteet sekä SAFe:n keskeiset toimintatavat. SAFe on skaalautuva ketterän ohjelmisto- ja palvelukehityk- sen viitekehys, jonka ideana on mm. parantaa kilpailukykyä, tuottavuutta ja laatua sekä luoda yhtenäinen ketterän kehittä- misen malli. Tällä hetkellä työttömänä oleva Kurtén hakeutui kurssille, koska uskoo tuoreen framework-osaamisen olevan kova luu työmarkkinoilla. ”Minulla on kokemusta tietohallinnon johtotehtävistä ja katsoin, että tältä kurssilta saan lisää pohjaa tulevaisuutta sil- mällä pitäen.” Kurténin mukaan kahden koulutuspäivän anti on tiivis ja erittäin vaikuttava: “Kouluttajat todella osasivat asiansa ja kurssilla oli paljon käytännönläheisiä esimerkkejä ja monipuo- lista keskustelua.” Virallisen Scaled Agile Leading SAFe -kurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa SAFe-sertifikaatti, mitä Kurtén ei ole Oppia.fi-palvelua tuottavan Wakaru Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kuosmanen on mielissään, että Suomi100tonnia-hanke on lähtenyt sujuvasti liikkeelle. Hänen mukaansa oppimisen nopeus on tärkein ja pysyvin kilpailuetu niin yrityksille, valtioille kuin yksilöillekin. vielä tehnyt, mutta ”tulossa on”. ”Kaikkiaan kokemus oli erittäin hyvä ja suunnattu juuri sinne alueelle, mihin haluan hakeutuakin, eli järjestelmäkehit- tämisen ja liiketoiminnan rajapintaan.” Strateginen valinta Pihlajan mukaan satavuotiaan Suomen työväki on hyvässä Oppia.fi-palvelua tuottavan Wakaru Oy:n toimitusjohtaja vedossa, mutta varaa laakereilla lepäilyyn ei ole eikä tule. Jaakko Kuosmanen on mielissään, että Suomi100tonnia-hanke ”Osaamista meillä on paljon, mutta sitä on pakko jatkuvasti on lähtenyt sujuvasti liikkeelle. Hänen mukaansa oppimisen päivittää, mikäli haluamme pysyä mukana kiihtyvässä kan- nopeus on tärkein ja pysyvin kilpailuetu niin yrityksille, valti- sainvälisessä kilpailussa.” oille kuin yksilöillekin. ”Koulutuksesta säästäminen johtaa oppimisvelkaan ja Tiedonnälkä kirittää eteenpäin osaamispääomavajeeseen, josta ei hyödy yritys eikä työn­ Ratkaisuarkkitehti Anne Lesell Samlinkista on yksi ammatti- tekijä kumpikaan.” lainen, jonka täytyy päivittää osaamistaan lähes jatkuvalla Tätä päivää on, että oppija saa itse valita oppimisen syötöllä. Lesell sai hakemansa Suomi100tonnia-paikan ja tavan – ja niin Oppia.fi on kattanut pöytään luokkakurssit, hän kävi kaksipäiväisen Opiframen järjestämän ’EU Tieto- työpajat, roolipelit, tapahtumat, verkkokurssit, etäopetuksen, suoja-asetus – käytännön askeleet GDPR:ään’ -kurssin syys- webinaarit, simulaatiopelit, ekirjat… kuun alussa. Kurssista oli hyötyä, koska