HR viesti 5/2017 - Page 22

SUOJAA YRITYKSEN AINEETTOMAT OIKEUDET – JA PIDÄ NE AJAN TASALLA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Aineettomat oikeudet (IPR) ovat yrityksille tärkeä kilpailukyvyn ja kasvun kirittäjä – riippumatta toimijan koosta tai toimialasta. Asianajaja, varatuomari Niina Mickelsson Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä katsoo, että tietoisuus aineettomista oikeuksista on kylläkin kasvanut, mutta oikeuksien suojaamisen osalta on edelleen parannettavaa. ”Toimintaa tulisi entistä enemmän muuttaa ennakoivaan eli proaktiiviseen suuntaan eikä pitäytyä jälkikäteisessä reagoin- nissa.” Mickelssonin mukaan tietoisuus on kasvanut joidenkin oikeuksien, kuten tavaramerkkien ja patenttien, osalta. Sen sijaan yritysten tietoisuus siitä, miten tulisi ja voisi suojata usein tärkeitä kaupallisia tietoja koskevia luetteloita ja tieto- kantoja, on puutteellista ja voi aiheuttaa isoja kaupallisia ja toiminnallisia riskejä yritykselle. ”Yritysten tietoisuus suojaustoimenpiteistä aiheutuvista kus- tannuksista ei myöskään ole kaikilta osin ajantasaista. Usein kustannukset saatetaan luulla suuremmiksi kuin ne todelli- suudessa tulisivat olemaan riittävän suojauksen saamiseksi”, toteaa Mickelsson. Varmuus on paras Edelleenkin paras keino suojautua siltä, että vahingossa rik- koo toisen aineettomia oikeuksia, on yrityksessä käyttöön otet- tavien nimien tai vastaavien käyttökelpoisuuden ja -vapauden selvittäminen etukäteen. Oman toiminnan kannalta kriittiset keksinnöt, tunnukset ja nimet on suojattava riittävästi ja oikea- aikaisesti, tai joku asiasta vihiä saanut voi iskeä. Mickelsson tarjoaa mielenkiintoisen esimerkin: presidentti Donald Trumpin yön aikana twiittaama sana ”covfefe” – kir- joitusvirheenä laajasti pidetty – koettiin niin houkuttelevaksi kohteeksi, että tavaramerkkihakemuksia sanaan jätettiin heti saman päivän aikana useissa eri maissa. 22 HR viesti 5/2017 Asianajaja, varatuomari Niina Mickelsson Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä katsoo, että tietoisuus aineettomista oikeuksista on kylläkin kasvanut, mutta oikeuksien suojaamisen osalta on edelleen parannettavaa.