HR viesti 5/2017 - Page 16

+60 ja yli. Kovalla työllä lukema on noussut komeasti ja on Saisiko olla leadermenttiä? nyt konsernitasolla +35. Samalla low hanging fruit -osasto on Menestyksen avaimeksi Accountor sorvasi Leaderment- käyty läpi. filosofian, johon on poimittu leadershipin ja managemen- Nyt talosta löytyy jo huipputiimejä, jotka kellottavat NPS:ksi yli 80. Näitä Schrey janoaa lisää: ”Nousu nykyiseltä tasolta kohti maailmanluokan suoritusta tin parhaat puolet. Agility- ja Lean-johtamisesta ponnistava oppi myötäilee John P. Kotterin muutosfilosofiaa. Ensin asia pitää ymmärtää ja sisäistää; sitä seuraa oikeanlainen toi- ei tapahdu helposti. On ymmärrettävä, mitä sisäisiä proses- minta; hyvät tulokset rohkaisevat jatkamaan tiellä eteen- seja on muutettava, jotta ihmisten motivoituminen lähtee nou- päin. suun.” Accountorilla tietä on tasoittanut se, että runsas kolme ”Ihmisten motivaatio syntyy osallistumisesta, lean-johtami- vuotta sitten palkattiin konsernille ensimmäinen oma HR- sen hengessä”, linjaa Schrey. ”Pitää olla tiukka fokus tekemi- ammattilainen nimenomaan Competence Manager -rooliin. sessä. Hoidetaan asia kerrallaan ja suorastaan epätoivoisesti ”Olennaista on, että johtamisen ja toimintakulttuurin kehittä- mietitään, mikä nostaa motivaatiotasoa.” mistyö on spiraali: kutakin HR-komponenttia kehitetään pie- Schreyn mukaan motivaatiota voi nostaa – aika nopeas- tikin – monilla asioilla: johtamisessa pitää ensinnäkin hoitaa nin askelin.” Samalla kun Schrey on kokenut ”HR-valaistumisen”, hän oma tontti hyvin eli kuunnella, keskustella, antaa palautetta, on huomannut, että HR on edelleen lapsipuolen asemassa osallistaa… monessa organisaatiossa. Tämän huomaa esimerkiksi siitä, ”Tämän lisäksi sisäisten prosessien pitää olla sujuvia, sillä että johtoryhmätyöskentelyssä HR:n tontille kuuluvat asiat ne luovat perustehokkuutta liiketaloudelliseen tehokkuuteen; – esimerkiksi resursointi, talent management, suorituskyvyn client proposal pitää olla kunnossa. Näillä eväillä luodaan nostaminen ja palkitseminen – ovat pahasti aliedustettuina. yhdessä jakovaraa, menestystä ja maailmanluokan pärjää- ”Johtoryhmän pitäisi käyttää ainakin 15 prosenttia ajas- taan HR-asioihin”, hän tarjoaa nyrkkisäännön. mistä.” ” Johtoryhmän pitäisi käyttää ainakin 15 prosenttia ajastaan HR-asioihin. 16 HR viesti 5/2017