HR viesti 5/2017 - Page 15

”Yksi WIG on esimerkiksi totuudenmukaisen asiakaspa- Kahdeksan vuotta oppirahoja lautteen saaminen kehittämistyön pohjaksi”, Schrey toteaa ja Myöskään oikotietä onneen ei ole olemassa. Esimerkiksi selventää, että olemassaolevat palautekanavat antavat usein Accountorin kohdalla kyseessä on ainakin kahdeksan vuoden hyvin yksipuolisen kuvan siitä, mitä asiakkaan mielessä myller- kehittämisprosessi, eikä Schrey usko muidenkaan juurruttavan tää. Jälleen: ne tunteet. uusia toimintatapoja kädenkäänteessä. ”Pitää olla useamman vuoden kokonaisvaltainen suunni- Hukassa ja huolella? telma. Hyvin harva kuitenkin oivaltaa tämän, vaan ostaa yksit- Osana ”Ollin oppivuosia” Schrey identifioi HR:n eri täisiä spotteja ilman pitkäaikaista suunnitelmaa siitä, mitä draivereita, kuten rekrytointi, osaamisen managerointi ja pitää tehdä.” esimiestaidot. Schrey huomasi, että oli sangen tyypillistä, Schreyn mukaan vielä ei ole tosin olemassa hyvää – eli ettei firmoilla ollut hajuakaan siitä, miten indeksoida ja mitata riittävän yksinkertaista ja selkeää – mittausjärjestelmää suori- näitä. tustason kehittymisen osoittamiseksi. ”Tarvitaan käyttökelpoi- ”Tällöin johto keksii, että jotain tarttis tehdä ja sitten pää- dytään tekemään esimerkiksi vuoden verran esimiesvalmen- nen indeksi, joka osoittaisi performance-tason.” Asiakastyytyväisyydestä puhuttaessa hyväksi tuotekaluksi nusta, jonka jälkeen kehittäminen unohtuu eikä mitään jää on havaittu NPS (Net Promoter Score), joka mittaa asiakas- käteen.” Schreyn mukaan johdolta puuttuu pitkäjänteinen uskollisuutta. Schreyn benchmark tällä saralla on Apple, joka kehittämisote – mutta niin on HR:kin pitkälti kiinni tulipalojen saa uskollisten laumat liikkeelle aina tuotejulkistuksen saras- sammuttamisessa ilman sen suurempaa suunnitelmaa. taessa. Accountor on talous- ja palkkahallintopalvelujen talo, Schreyn kohdalla vaadittiin 30 vuotta kokemusta liikkeen- jolla on yli tuhat talousalan osaajaa ja liki 30 erikokoista toi- johdossa ennen kuin heureka-hetki koitti: koko johtamisjärjes- mistoa ympäri maan – mutta miten kirjanpitäjä voisi saada telmää, tavoitteenasettelua ja ajattelutapaa on vietävä eteen- asiakkaat villiintymään kuin Jobs-vainaa konsanaan? päin rintarinnan. Tunnussana on: ”People First”. ”Kysymys ei ole koskaan pelkästä koulutuksesta”, hän lisää, painottaen holistista näkemystä. Ei oikotietä menestykseen Alku olikin kivinen. NPS-lukema oli +5, kun huipputaso on 5/2017 HR viesti 15