HR viesti 5/2017 - Page 40

LET’S PLAY Punainen edustaa liiketoimintaa ja keltainen HR:aa. Isot legopalikat naksahtavat paikoilleen ja tiikeri hyppää rakennelman päälle ison, mutta määrätietoisen loikan. TEKSTI: PIA LEMMETTY / MAMWORK KUVAT: XPEDIO OY Kyseessä on Lego Serious Play ‑menetelmään perustuva fasilitointi, jossa jalkautetaan merkittävää muutosta Destian HR:ssa. Destian henkilöstöhallinnon organisaatio on myllätty uusiksi viimeisen vuoden aikana: henkilöstöhallinnosta on muotoiltu yrityksen liiketoimintaa ja henkilöstön tarpeita aidosti palveleva henkilöstöpalvelu. Suurella muutoksella on merkitystä Destian koko liiketoimintamalliin, mutta myös jokai‑ sen yksittäisen työntekijän työnkuva ja rooli organisaatiossa muuttuu. Muutoksen kapellimestari, Destian henkilöstöjohtaja Taru Salo kertoo, että sysäys muutokselle lähti henkilöstötyytyväi‑ syystutkimuksesta, joka paljasti, kuinka paljon prosesseissa oli päällekkäisyyksiä ja kuinka työntekijät kokivat pirstaleisen työ‑ kentän epämieluisaksi. ”Tuloksista keskusteltaessa päätimme porukalla määritellä roolit ja vastuut selkeäksi ja samalla käydä kaikki prosessit läpi.” ”Tärkeintä oli havahtua siihen, että työntekijät ovat mei‑ dän asiakkaitamme: miten se, mitä teemme helpottaa työnte‑ kijän tai hänen esimiehensä arkea. HR ei saa olla olemassa HR:n vaan ihmisten takia”, kertoo Salo. 40 HR viesti 5/2017