HR viesti 5/2017 - Page 18

PULSSI KIIHTYY TUTKIMUKSEN MUKAAN HR-AMMATTILAISIA PUHUTTAVAT NYT JOHTAMISKULTTUURIN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN SEKÄ MUUTOSJOHTAMINEN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: PAUL CHARPENTIER Human Resources -toiminta on murroksessa, mutta muutoksen vauhti vaihtelee talosta taloon. Espoolainen henkilöstöalan yritys HR4 kartoitti HR-ammattilaisten ja liiketoimintapäättäjien näkemyksiä henkilöstötyön ja johtamisen nykytilasta huhtikuussa 2017. HR Pulssi 2017 -tutkimus on ensimmäinen lajissaan. HR4:n toimitusjohtaja Jarmo Lönnfors kertoo, että yrityksessä oli jo jonkin aikaa mietitty laajemman tutkimuksen tekemistä, jotta selviää miten maa makaa. Kun työelämä muuttuu jatku- vasti, HR on tärkeässä roolissa sekä muutoksen käynnistämi- sessä, että liiketoiminnan kannalta keskeisten muutosten eteen- päin viemisessä. ”Paljon on kuitenkin sellaista, mitä voidaan tehdä myöntei- sen asiakas- ja henkilöstökokemuksen tuottamisessa tai uuden ” Kun työelämä muuttuu jatkuvasti, HR on tärkeässä roolissa. teknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä”, lin- jaa Lönnfors. Kyselyyn vastasi yhteensä 87 henkilöstötyön ja liiketoimin- tajohdon edustajaa. Vastaajaorganisaatioista noin puolella on toimintaa ulkomailla. tarkastellaan yhdessä – ja HR:n toimenpiteitä suunnitellaan yhteistulosten pohjalta. Lönnforsin mukaan etenkin pk-yritysten kohdalla kysymys on parista tärkeästä asiasta. Ensinnäkin HR:n pitää ymmärtää Perinne-HR voimissaan yrityksen strategia ja pyrkiä muokkaamaan talon osaamista Tutkimus paljasti, että useimmat vastaajat näkevät HR:n roolin strategian suuntaiseksi. Toisekseen HR:n pitää päästä irti pelk- asiakaskokemuksen tuottamisessa välillisenä ja hyvin perintei- kien operatiivisten rutiinien pyörittämisestä ja aidosti puheisiin sellä tavalla: varmistamalla henkilöstön osaaminen, työhyvin- liiketoiminnan kanssa. vointi ja motivaatio, voidaan tuottaa myös parempaa asiakas- kokemusta. HR:n omana tavoitteena ja mittarina on useimmi- ”HR:n on mahdollista astua näihin rooleihin, kunhan sillä on paikka johtoryhmässä”, hän toteaa. ten sisäisen asiakastyytyväisyyden taso. Yksittäisissä edelläkävijäorganisaatioissa tehdään kuiten- Manuaalista hommaa kin toisin. Näissä taloissa asiakaskokemuksen ja henkilöstö­ Senior Consultant Sari Leskinen huomauttaa, että etenkin pie- kokemuksen tuottaminen on nivottu tiiviisti yhteen ja niitä myös nemmissä organisaatioissa, joissa HR-funktio koostuu yhdestä 18 HR viesti 5/2017